Internetveiligheidssessies - Internetzaken

Internetveiligheidssessies

Biedt sessies over een reeks onderwerpen ter voorkoming van seksueel misbruik van kinderen voor ouders, verzorgers, voogden en anderen die met kinderen en gezinnen werken, zoals jonge werknemers, jeugdgroepleiders en personeel van kindercentra.

Scroll Up