MENU

Ditch het label Jaarlijkse pestenenquête 2018

Het rapport onthult dat 1-in-5 van alle jonge mensen getuige is geweest van pesten in de afgelopen 12-maanden, waarbij 50% van hen minstens één keer per maand getuige was.

Belangrijkste bevindingen

Dit cruciale bewijsmateriaal werd uitgevoerd door Ditch the Label; het documenteren van de omvang en aard van pestgedrag van de echte en vaak ongehoorde stemmen van de jongeren die het ervaren.

Meer dan 9,000 jongeren van 12-20 in samenwerking met scholen en hogescholen uit het hele land.

Het toont de nieuwste peststatistieken en verkent volledig de echte ervaringen van degenen die slachtoffer zijn, degenen die plegen en degenen die getuige zijn van pesten. In het rapport is het volgende opgenomen:

  • Belangrijkste peststatistieken in het VK
  • De motivaties van pesten
  • Frequentie en aard van pesten ervaren
  • De impact van pesten
  • Jongeren die anderen pesten
  • Reden achter het plegen van pesten
  • De omvang en aard van getuige zijn van pesten
  • Hoe jongeren ingrijpen wanneer ze getuige zijn van pesten
  • Aanbevelingen
  • Echte verhalen en ervaringen

Deel en download Jaarlijks pestenonderzoek

Recente berichten