MENU

Help kinderen met SEND om online positieve ervaringen te hebben

Als een kind SEN of een handicap heeft, kan de online ruimte hen kansen bieden die ze offline niet krijgen. Ons expertpanel deelt wat vertrouwde volwassenen kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze het meeste uit hun online ervaringen halen terwijl ze veilig blijven.


Julia von Weiler

Psycholoog en uitvoerend directeur
Website van experts

Wat kunnen ouders en verzorgers doen om de inclusie van kinderen aan te moedigen bij mensen die online misschien anders kunnen?

Het is belangrijk om de kinderen en jongeren bij de hand te nemen en te begeleiden. Afhankelijk van hun capaciteiten kan deze ondersteuning strakker of breder zijn. Hiervoor is het enorm belangrijk dat de begeleidende volwassenen zich oriënteren in de digitale wereld en de weg weten. Dit omvat kijken naar online games, omgaan met makers van inhoud en inzicht in de dynamiek. Op bezoek komen Veilig online verbinding maken voor verdere ondersteuning.

Hoe kunnen ouders en verzorgers van kwetsbare tieners met SEND hun gebruik van sociale media en andere online ruimtes ondersteunen?

Regels moet je samen met tieners uitwerken. Daar horen ook regels bij voor de volwassenen, ik weiger bijvoorbeeld niet zomaar een spelletje of een sociaal netwerk, maar kijk er vooraf samen met mijn kind naar.

Begeleidende volwassenen moeten dan ook toezien op de naleving van de regels. Dat betekent bij de les blijven, interesse tonen en af ​​en toe ‘inchecken’ in de digitale wereld.

Wat kunnen ouders en verzorgers doen om ervoor te zorgen dat hun kwetsbare tieners veilig zijn bij het gebruik van sociale media?

In dit geval relatief nauwe controle, goede regels en altijd in gesprek. Klinkt banaal; het is niet altijd gemakkelijk en toch super belangrijk voor alle volwassenen en hun kinderen.

Moeten ouders en verzorgers het gebruik van online communities en sociale media aanmoedigen voor tieners die mogelijk kwetsbaar zijn?

Goede vraag. Ik denk dat het altijd van het individuele geval afhangt. En al naar gelang het vermogen geldt ook hier min of meer nauwgezette controle en controle.

Martha Evans

Directeur, Alliantie tegen pesten
Website van experts

Hoe ouders en verzorgers kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften en handicaps (SEND) kunnen ondersteunen om veilig, opgenomen en ondersteund online te zijn.

Er zijn veel positieve aspecten aan online zijn: contact maken met vrienden, nieuwe dingen leren met een klik op de knop en natuurlijk de gekke kattenvideo's! Toch horen we maar al te vaak over de negatieve aspecten van online zijn, waaronder online pesten.

Kinderen en jongeren met SEND hebben meer kans op online pesten en minder kans op steun internetten te gebruiken. Wanneer we met kinderen en jongeren met SEND hebben gesproken, melden ze positieve ervaringen met online zijn, maar zeggen dat het vaak wordt overschaduwd door de negatieve aspecten, waardoor ze zich soms angstig voelden of hen ontmoedigden om het te gebruiken.

Er zijn zoveel jonge mensen online en we willen ze ondersteunen om van die positieve aspecten te genieten en ervoor te zorgen dat ze zich veilig voelen en zich gesteund voelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste manieren waarop ouders en verzorgers dat evenwicht kunnen bereiken:

  • Maak uzelf vertrouwd met sociale netwerksites, de beveiligingsinstellingen en de procedures voor het melden van aanstootgevende inhoud
  • Zorg ervoor dat uw kind weet hoe het iemand online kan blokkeren
  • Praat met je kind over met wie ze online praten
  • Laat ze weten dat ze met je kunnen praten als ze zich ergens zorgen over maken
  • Moedig ze aan om na te denken voordat ze dingen online delen
  • Verander regelmatig wachtwoorden en laat uw kind weten wat de risico's zijn van het delen van wachtwoorden
  • Probeer het online gedrag van uw kind te begrijpen en te sturen – onderhandel en stel grenzen en bespreek gevoelig de risico's
  • Bewaar bewijs van pesten door inhoud op te slaan
  • Meld ongepast gedrag jegens uw kind aan: Kinderuitbuiting en online beschermingscentrum (CEOP). Neem bij bedreigingen met geweld of seksuele inhoud contact op met de politie

Bezoek voor meer informatie het Anti-pest-alliantie.

 

Geschreven namens Martha Evans door Liffy McDonnell Bond van de Anti-Bullying Alliance.