MENU

1 op de 8 kinderen zegt dat tijd online hun schoolwerk schaadt | De kindervereniging

De Children's Society heeft een nieuw rapport uitgebracht,  Netto winst? Het digitale leven en welzijn van jongeren, waarin wordt onderzocht hoe de tijd die online wordt doorgebracht, kinderen zowel negatief als positief beïnvloedt.

Wat zijn de bevindingen van het rapport?

Volgens een onderzoek van The Children's Society zegt bijna een op de acht kinderen in het VK dat hun online leven hun schoolwerk schaadt.

Het onderzoek is een van de bewijzen die in het nieuwe rapport van de nationale liefdadigheidsinstelling, Net Gains? Het digitale leven en welzijn van jongeren.

Uit het onderzoek bleek dat 13% van de jongeren van 10 tot 17 jaar zei dat hun leven online een 'meestal negatieve' invloed had op hun schoolwerk, inclusief huiswerk, terwijl 37% zei dat het een 'gemengde impact' had met zowel positieve als negatieve gevolgen. Daarentegen rapporteerde 35% een 'meestal positieve' impact, terwijl 16% zei dat er 'geen impact' was.

Ongeveer een op de 11 kinderen (9%) meldde dat tijd online een 'meestal negatief' effect had op gezinsrelaties, waarbij 35% een gemengd effect rapporteerde, 35% een positief effect en 21% geen effect.

Over het algemeen rapporteerden kinderen zowel voor- als nadelen van de tijd die ze online doorbrachten.

Bijna de helft (46%) zei dat de impact van online zijn overwegend positief was voor hun relaties met vrienden en meer dan vier op de tien (42%) zei hetzelfde voor de impact op hoe ze zich in het algemeen voelden.

Bijna 4 op de 10 (39%) kinderen meldden dat online zijn een gemengde impact had op hoe ze over zichzelf dachten (36% rapporteerde een 'meestal positieve impact', 7% een 'meestal negatieve impact' en 18% geen impact) en een vergelijkbaar percentage (38%) zei hetzelfde over hoe ze zich in het algemeen voelden.

Belang van het verkrijgen van inzicht in het online gebruik van kinderen

In het rapport van de Children's Society staat dat het van essentieel belang is om een ​​beter begrip te krijgen van hoe jongeren technologie gebruiken en de effecten die dit op hen heeft, om de kwaliteit en veiligheid van het digitale leven van jongeren te verbeteren en om digitale gelijkheid te stimuleren, niet alleen om toegang te krijgen tot online inhoud, maar ook digitale vaardigheden en het vermogen om deze te beoordelen.

Jongeren werd ook gevraagd om op 10 te scoren hoe blij ze waren met verschillende aspecten van hun digitale leven. Ze waren het meest tevreden met de dingen die ze online deden, scoorden gemiddeld 8 op 10, en het minst blij met hoe ze online op anderen overkwamen en de hoeveelheid tijd die ze online doorbrachten, beide scoorden gemiddeld een 7.4.

De Children's Society zegt dat de mening van sommige kinderen over hoe ze op anderen online lijken, een weerspiegeling kan zijn van ontevredenheid over hun uiterlijk of onzekerheid over wat ze moeten zeggen of hoe ze zich moeten gedragen. Het zegt dat ongelukkigheid over de hoeveelheid tijd die online wordt doorgebracht kan voortkomen uit zorgen die kinderen hebben gehoord in mediadebatten of beperkingen die hun ouders hen hebben opgelegd.

Er is meer onderzoek nodig om de impact van online doorgebrachte tijd te onderzoeken

Het rapport geeft ook een overzicht van internationaal onderzoek naar het gebruik van digitale technologie door jongeren, de effecten van de tijd die online wordt doorgebracht en de invloed van ouders op hoe zij internet gebruiken. De Children's Society ontdekte dat het bewijs van de impact van de digitale wereld op kinderen veel gebreken vertoont, waarbij vaak geen rekening wordt gehouden met het enorme aantal dingen dat jonge mensen online doen, de impact van dingen die in hun leven 'offline' gebeuren, of jongeren in aanmerking nemen opvattingen van mensen.

Phil Raws, senior onderzoeker bij The Children's Society, zei: "We wilden weten wat jonge mensen zelf vonden van hun digitale leven en hoe het online zijn hen, hun relaties en sommige dingen die ze offline doen beïnvloedde. Dit kwam deels omdat hun opvattingen ontbraken in onderzoek en debatten over veiligheid, onderwijs, geestelijke gezondheid en welzijn en andere kwesties die vaak verband houden met hun gebruik van digitale technologie.

“De antwoorden op de enquête vertellen ons dat veel jonge mensen erkennen dat online zijn goede en slechte gevolgen kan hebben voor verschillende aspecten van hun leven, hoewel sommigen vinden dat hun digitale leven helemaal geen impact heeft. Dit wijst op de uitdagingen van het begrijpen van de effecten van de tijd die online wordt doorgebracht. We moeten meer doen om dit te onderzoeken – om te begrijpen waarom sommigen vonden dat de impact bijvoorbeeld negatief was op hun schoolwerk, en of dit is veranderd door de afhankelijkheid van virtueel onderwijs tijdens recente lockdowns of wanneer jongeren geïsoleerd zijn geweest op school huis.

“De beoordelingen van jongeren over wat ze online doen of ervaren, suggereren dat de meesten van hen relatief gelukkig zijn, maar sommigen hebben overwegend negatieve ervaringen en ontwikkelen mogelijk een pessimistische kijk op hun leven online. We moeten meer te weten komen over deze groep - over wie ze zijn, waarom ze online ongelukkig zijn en wat er moet veranderen om dit aan te pakken.

Vragen die het rapport oproept over de impact van digitale ervaringen

“Een ding dat duidelijk naar voren kwam uit onze beoordeling van internationaal onderzoek, was dat we onze focus moeten verbreden als we de gezondheid en het geluk van jongeren in het algemeen willen verbeteren en online schade op een duurzame manier willen verminderen. Er is steeds meer bewijs dat negatieve online ervaringen of buitensporige tijd die online wordt doorgebracht, eerder symptomen dan de oorzaak van geestelijke gezondheidsproblemen kunnen zijn. Evenzo lijkt online schade vaker te worden ervaren door jongeren uit een kansarme achtergrond.

"Als we hier meer over weten, kunnen we er niet alleen voor zorgen dat alle jongeren dezelfde kansen en voordelen online hebben en zich veilig en gelukkig voelen bij het gebruik van digitale technologie, maar ook om een ​​beter welzijn in het algemeen te ondersteunen."

Lees het volledige rapport document

Recente berichten