Waarom we een dringende blik op kinderrechten online moeten hebben

iRights is een nieuw maatschappelijk initiatief dat een kader biedt van vijf eenvoudige principes voor hoe we met kinderen en jongeren (onder 18's) in de digitale wereld moeten omgaan. 20e november 2014 vierde de 25e verjaardag van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (UNCRC). Op de dag van de herdenking door de UNCRC hield het House of Lords een debat, onder leiding van iRights-oprichter Barones Kidron, die probeerde te ondervragen hoe de UNCRC in de digitale wereld werd geleverd. In haar inleidende opmerkingen zei barones Kidron:

“De UNCRC is een juridisch bindende internationale overeenkomst die zorgvuldig de noodzaak voor kinderen behartigt om de hoeders van hun eigen belangen te zijn, naast onze noodzaak om op te treden als verantwoordelijke hoeders van hen. De 54-artikelen van de Conventie bestrijken een complexe matrix van scenario's, maar samen bepalen ze dat; 'het belang van het kind moet de eerste overweging zijn bij alle acties betreffende kinderen'. "

Technologische revolutie

In maart 1989, ook 25 jaar geleden, bracht het voorstel van Sir Tim Berners-Lee voor het World Wide Web een technologische revolutie teweeg, die vrijwel elk aspect van het leven van een jongere onmetelijk veranderde. Hoewel de ervaring van de kindertijd revolutionair is veranderd door technologie, blijft de noodzaak voor kinderen om hun eigen belangen te beschermen en onze behoefte om verantwoordelijke voogden voor hen te zijn, precies hetzelfde als 25 jaar geleden.

Het debat van vandaag probeert niet vast te stellen of webgebaseerde technologieën goed of slecht zijn. Mijn eigen mening is dat deze technologieën ongeëvenaarde kansen, adembenemende verbeelding en de verleidelijke belofte van een betere wereld met zich meebrengen. Maar elke technologie die zo'n fundamentele verandering teweegbrengt in ons gedrag, onze manier van zakendoen en onze manier van communiceren, zal zeker uitdagingen opleveren. In het geval van de twee gedenkwaardige gebeurtenissen van 25 jaar geleden, vertonen ze enkele veeleisende tegenstrijdigheden. De digitale wereld is een wereld van oneindige mogelijkheden, maar deze is niet ontworpen met kinderen in gedachten.

House of Lords debat

Het debat van de Lords had betrekking op veel van de 54-artikelen van de UNCRC en zag bijdragen van barones Lane-Fox die een uitstekend pleidooi hield voor geavanceerde digitale geletterdheid, de Lord Bishop van Worcester die de technologie noemde als 'moreel neutraal' en barones King die, sprekend zei namens de oppositie;

“Aan de ene kant moeten we de ergste excessen en online misbruik voorkomen… Aan de tweede kant, om kinderen te leren kritisch en zelfbewust te zijn, moeten we digitale geletterdheid bovenaan de politieke agenda plaatsen. Ik denk dat de iRights-agenda een fantastische plek is om te beginnen, met zijn vijf belangrijkste principes ”.

Het was ook de gelegenheid voor de eerste toespraak van de digitale adviseur van de premier, Barones Shields, waarin ze haar steun voor iRights verklaarde:

“Ik juich de nobele barones, Lady Kidron, toe voor het creëren van het iRights-initiatief en haar passie en vastberadenheid om de rechten van jongeren in deze digitale wereld te beschermen. We zijn samen op deze zoektocht. Ik ben ervan overtuigd dat het werk dat ze doet een grote impact zal hebben op het empoweren van jonge mensen en hen aanmoedigt om betere en beter geïnformeerde keuzes te maken. ”

Het verdrag eist een afgerond leven voor kinderen, waaronder vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, privacy, vrijheid van alle vormen van geestelijk en lichamelijk misbruik, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs en rust, vrije tijd en participatie. In de 21st eeuw hebben veel van deze rechten online of digitale toepassingen.

Actie overeengekomen door de overheid

De regeringsminister, Lord Bourne van Aberystwyth, verwelkomde in zijn slotopmerkingen deze agenda voor rechten, verantwoordelijkheden en veerkracht van harte en nodigde iRights uit om ambtenaren en UKCISS te ontmoeten. Zei Lord Bourne;

“Ik wil graag dat dit positief vooruit gaat. De nobele barones, Lady Kidron, speelt een belangrijke rol in iRights, terwijl de beheerders dat ook doen, de nobele barones, Lady Lane-Fox, en mijn nobele vriendin Lady Shields, en ik denk dat we daarop kunnen voortbouwen. ”

De vijf iRights

Bij iRights zijn we ervan overtuigd dat het tijd is om na te denken over de manier waarop we digitale technologie voor kinderen en jongeren ontwerpen en leveren - en deze centraal te stellen in onze zorg en gedachten door zowel in de geest als in de letter van de UNCRC's bepaling dat; 'het belang van het kind zal een primaire overweging zijn ... bij alle acties betreffende kinderen'. “

iRights is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een beter net voor jongeren. De vijf rechten zijn:

1. Het recht om te verwijderen
2. Het recht om te weten
3. Het recht op veiligheid en ondersteuning
4. Het recht om geïnformeerde en bewuste keuzes te maken
5. Het recht op digitale geletterdheid

Een volledige uitleg van elk van de rechten is te vinden hier.

Scroll Up