MENU

Inzicht in de online veiligheidswetswijzigingen

Wijzigingen in de onlineveiligheidswet kunnen helpen het internet veiliger te maken voor kinderen

De Wet Online Veiligheid is weer in de pers, waarbij een aantal belangrijke wijzigingen in de wetgeving zijn aangekondigd.

Wat is de online veiligheidswet?

Zoals u zich wellicht herinnert, gaat het bij het wetsvoorstel allemaal om het opleggen van nieuwe verplichtingen aan technologieplatforms om hun gebruikers (vooral kinderen) te beschermen tegen online risico's. Het is ook bedoeld om hen meer verantwoordelijk te houden voor wat er op hun platforms gebeurt.

Online veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, dus niet alleen ouders, leerkrachten en kinderen zelf. In plaats daarvan betekent dit wetsvoorstel dat van de industrie wordt verwacht dat zij meer doet om kinderen te beschermen.

Bij Internet Matters hebben we de wijzigingen in de online veiligheidswet verwerkt en wat deze betekenen voor ouders en verzorgers. Het is een gemengd beeld van zowel positieve als negatieve punten.

Positieve amendementen op het wetsvoorstel

Zelfbeschadigende content moet strafbaar worden gesteld

De regering heeft de reikwijdte van de wet inzake online veiligheid uitgebreid om materiaal dat aanzet tot zelfbeschadiging strafbaar te stellen. Deze wijziging vereist dat platforms actief inhoud verwijderen die een persoon aanmoedigt zichzelf fysiek te verwonden. Bovendien kunnen gebruikers die dergelijke inhoud plaatsen, vervolgd worden.

We verwelkomen deze belangrijke toevoeging aan het wetsvoorstel en erkennen dat zelfbeschadiging in veel verschillende vormen voorkomt.

Vorige Internet Matters-onderzoek identificeerde de negatieve impact die online-inhoud kan hebben op het gevoel van eigenwaarde en het lichaamsbeeld van jongeren, inclusief materiaal met betrekking tot extreem gewichtsverlies. In dit rapport spraken jongeren hun bezorgdheid uit over het online zien van mensen met 'perfecte' lichamen, en hoe ze zich hierdoor onzeker kunnen voelen over zichzelf. Wanneer jongeren dit soort inhoud één keer bekijken, begint het algoritme van het platform er meestal meer van te laten zien. Dit kan ertoe leiden dat ze steeds extremere inhoud bekijken, zoals inhoud die anorexia promoot, een vorm van zelf pijniging.

Dat gezegd hebbende, de strafbaarstelling van dit amendement hangt af van hoe de term 'zelfbeschadiging' wordt gedefinieerd en wat het inhoudt. Zoals het er nu naar uitziet, komen parlementsleden met een lijst met onderwerpen die volgens hen schadelijk zijn. Van platformen wordt dan verwacht dat zij deze onderwerpen observeren.

Het delen van intieme beelden wordt strafbaar gesteld

Bovendien wordt onder de nieuwe wijzigingen 'deepfake' pornografie (pornografie die digitaal wordt gemanipuleerd om het gezicht van een ander persoon te laten zien) en 'downblousing' (afbeeldingen en video's die in het geheim van het shirt van een meisje of vrouw worden gehaald) zullen strafbaar worden gesteld. Ook de regelgeving rond het delen of dreigen te delen van intieme beelden en video's zonder toestemming wordt aangescherpt.

Wat is sexting? -- Online veiligheidscentrum
Wat is sexting? -- Online veiligheidscentrum
lees meer

Nutteloze wijzigingen in het wetsvoorstel

Afgezwakt 'legaal maar schadelijk' voor volwassenen

Socialemediaplatforms zullen niet langer verplicht zijn om materiaal te verwijderen dat is aangemerkt als 'legaal maar schadelijk' en dat door volwassenen wordt bekeken. Deze inhoud bevat reclame vrouwenhating or eetstoornissen.

In plaats daarvan zullen platforms volwassenen tools moeten bieden om de inhoud eruit te filteren die ze niet willen zien. Met deze wijziging mogen volwassenen alles plaatsen wat legaal is (zolang het voldoet aan de servicevoorwaarden van het platform).

Dit amendement komt nadat voormalig premier Liz Truss verklaarde dat het wetsvoorstel een betere balans moest vinden tussen vrijheid van meningsuiting en veiligheid voor volwassenen.

Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling. Hoewel platforms nog steeds verplicht zullen zijn om legale maar schadelijke inhoud voor kinderen aan te pakken (onder meer door dit materiaal achter een leeftijdspoort plaatsen), zal een schadelijke online omgeving voor volwassenen overslaan op kinderen. Nieuwsgierige kinderen zullen ongetwijfeld een manier vinden om leeftijdsverificatie te omzeilen, hoe geavanceerd de technologie ook is.

Verdere vertragingen bij het wetsvoorstel

Het verwijderen van de bepalingen tegen legale maar schadelijke inhoud voor volwassenen heeft geleid tot vertragingen bij de goedkeuring van het wetsvoorstel door het parlement. Tenzij het wetsvoorstel in april wordt aangenomen, zullen de parlementaire regels betekenen dat het helemaal wordt geschrapt. Het wetsvoorstel is al vijf jaar in de maak en verder uitstel is onaanvaardbaar.

Conclusies

Aangezien we de stem van ouders blijven in discussies over de wet en eventuele verdere wijzigingen in de wet op online veiligheid, pleiten we ervoor dat de regering zich richt op het aannemen van de wet, in plaats van de belangrijkste bepalingen af ​​te zwakken. Met elke dag dat de wetgeving wordt uitgesteld, lopen kinderen het risico blootgesteld te worden aan online misbruik, gewelddadig materiaal en algoritmen die aanzetten tot zelfbeschadiging.

Was dit nuttig?
Vertel ons hoe we het kunnen verbeteren

Recente berichten