MENU

Hoe u uw kinderen kunt helpen gendergelijkheid online te respecteren

Waarom hebben genderstereotypen zo'n impact op jongeren? Kinderen kunnen gemakkelijk onder druk worden gezet om op vooraf bedachte manieren met anderen om te gaan, gebaseerd op de normen die door de internetcultuur zijn gefokt. Psycholoog dr. Linda Papadopoulos geeft advies om dit probleem met jongeren aan te pakken.

Hoe de online wereld de ideeën van jongeren vormt

De online wereld is een essentieel onderdeel van het leven van jonge mensen, een ruimte om te leren, vrije tijd en een manier om met anderen in contact te komen. De interacties die kinderen ervaren en de inhoud waaraan ze online worden blootgesteld, kunnen een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van hun ideeën en opvattingen over bepaalde groepen mensen, en uiteindelijk van invloed op de manier waarop ze anderen behandelen.

Ik heb met Internet Matters en Samsung Electronics UK gewerkt aan: Het Online Together Project – een nieuwe interactieve tool om kinderen en jongeren te helpen hun kritische denkvaardigheden te ontwikkelen om een ​​positieve en inclusieve digitale ervaring voor iedereen te bevorderen. De eerste fase van het project richt zich op het helpen van kinderen en jongeren om genderstereotypen die ze online tegenkomen te bestrijden.

Wat is de impact van genderstereotypen online?

Recente cijfers in de Cybersurvey van Youthworks en Internet Matters* laten zien dat meer dan een op de 10 kinderen van 11 jaar en ouder online seksistische opmerkingen heeft ontvangen, en dat is een op de vijf voor kinderen die hun geslacht liever niet vermelden. Met een toename van gendergerelateerde schadelijke inhoud en online misbruik, kan het voor kinderen en jongeren een uitdaging zijn om autonome, onbevooroordeelde meningen en attitudes over gender, verschillen en gelijkheid vast te stellen.

Van online gaming tot sociale media, kinderen en jongeren komen op verschillende manieren in aanraking met genderstereotypen. Een van de problemen van de afgelopen jaren is de manier waarop jonge meisjes online worden geobjectiveerd. Jongens, aan de andere kant, zijn over het algemeen hypervermannelijkt - dit vooroordeel over gender kan van invloed zijn op de manier waarop jongeren met anderen omgaan.

Druk om te voldoen aan stereotypen

Kinderen kunnen gemakkelijk onder druk worden gezet om op vooraf bedachte manieren met anderen om te gaan, gebaseerd op de normen die door de internetcultuur zijn gefokt. Jongeren zoeken uit wat het betekent om te zijn: goed of slecht, mooi of niet mooi, slim of dom. Kinderen zullen waarschijnlijk het gevoel hebben dat ze zich aan deze stereotypen moeten houden, of vragen stellen bij degenen die dat niet doen.

Het feit dat zoveel van wat ze online te zien krijgen visueel is, betekent dat veel van deze complexe ideeën over hoe mensen zich online gedragen of zich uiten, worden gedestilleerd tot basale en vaak nutteloze concepten. Kinderen en jongeren van verschillende geslachten hebben het gevoel dat ze zich moeten aanpassen om een ​​bepaalde grootte en vorm te hebben om populariteit en eigenwaarde te winnen bij hun leeftijdsgenoten. In feite worden ze karikaturen van wat het betekent om man of vrouw te zijn om erbij te horen, hoe comfortabel dit ook voelt. Uiteindelijk betekent dit dat de nuance rond kritische discussies die een kind helpen hun identiteit te construeren verloren gaat en in plaats daarvan wordt vervangen door simplistische, vaak beperkende indicatoren van vrouwelijkheid en mannelijkheid.

Belang van inclusiviteit en acceptatie

Als kinderen en jongeren het gevoel hebben dat ze zich moeten beperken tot een bepaald stereotype dat ze online zien op basis van zeer beperkte idealen, zal dit niet alleen hun lichaamsbeeld aantasten, maar ook hun zelfvertrouwen en algehele zelfrespect. Hoe kritischer kinderen de beelden die ze voorgeschoteld krijgen kunnen beoordelen, accepteren en waarderen, hoe kleiner de kans dat ze de druk zullen voelen om zich eraan te houden en hoe meer ze accepteren en vriendelijker zullen zijn voor anderen.

Met jongeren praten over het belang van luisteren naar anderen zonder vooringenomenheid, gastvrij zijn voor frisse ideeën en openstaan ​​voor wat ze online tegenkomen, is de sleutel om hen te helpen tolerant te zijn voor nieuwe opvattingen en ideeën.

Om kinderen en jongeren te helpen begrijpen hoe zij denken over genderstereotypen, discriminatie en seksuele en/of gewelddadige inhoud, volgen hier vijf tips om hen te ondersteunen.

5 toptips om kinderen en jongeren te ondersteunen

1. Wees open en transparant in uw gesprekken over het probleem

Online platforms kunnen onbereikbare normen presenteren waarin kinderen en jongeren denken dat ze zich online moeten aanpassen aan een bepaald gedrag of er op een bepaalde manier uitzien om geaccepteerd te worden. Kinderen en jongeren moeten openlijk kunnen spreken over wat ze online ervaren, zodat ze genderstereotypen kunnen begrijpen en kunnen identificeren in online ruimtes. Als je niet zeker of ongemakkelijk bent over het onderwerp, doe dan je eigen onderzoek zodat je een kind het beste kunt ondersteunen in een open en transparant gesprek.

2. Bespreek de impact van genderstereotypen online

Genderstereotypen kunnen een ongezonde en ouderwetse houding bevorderen die geen verschillende uitingen van het zelf toelaat. Kinderen en jongeren denken misschien dat ze op een bepaalde manier in het 'meisje'- of 'jongenshokje' moeten passen en deze genderstereotypen kunnen hen nog meer onder druk zetten om zichzelf en anderen op schadelijke manieren te gedragen. Sommige genderstereotypen kunnen ertoe leiden dat kinderen en jongeren een negatief lichaamsbeeld hebben of zelfs zelfbeschadiging oplopen. Een open en transparante discussie om deze stereotypen tegen te gaan en een positief lichaamsbeeld te bevorderen, is cruciaal.

3. Leg uit hoe je een opstandeling kunt zijn en wanneer het veilig is om dat te doen

Of schadelijk gedrag nu pesten, intimidatie of genderongelijkheid is, kinderen en jongeren kunnen als opstandelingen steun bieden door actie te ondernemen, wanneer dat veilig kan. Ze kunnen helpen het schadelijke gedrag te stoppen, de aandacht te verleggen, door de persoon aan te spreken op zijn schadelijke acties en deze zo nodig te blokkeren of te melden, door het slachtoffer te ondersteunen, door de online situatie te verlaten (en dan later te handelen) of door te vragen hulp van een vertrouwde volwassene of mentor.

4. Moedig ze aan om verschillen te respecteren en uniekheid online te vieren

Zodra kinderen oud genoeg zijn om online deel te nemen, moeten ze worden aangemoedigd om te weten dat ze het recht hebben om zich online veilig en gerespecteerd te voelen, evenals de verantwoordelijkheid om anderen te respecteren. Je kunt digitale weerbaarheid aanleren en strategieën bieden om online respect te tonen aan iedereen, ook aan anderen die anders of uniek zijn. Aan hun leeftijd aangepaste strategieën die kinderen kunnen toepassen als ze online worden blootgesteld aan of getuige zijn van schadelijk gedrag, zijn ook nuttig om kinderen te begeleiden om als verantwoordelijke burgers te handelen.

5. Ga door met het gesprek en uw steun

Als je eenmaal begonnen bent met het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren, doe dan je best om deze gaande te houden en geef ze de gelegenheid om eventuele vragen of zorgen die ze hebben te bespreken. De beste aanpak is om vroeg te beginnen en regelmatig gesprekken te voeren terwijl u taal gebruikt die bij de leeftijd past.

Hier zijn enkele voorbeelden van voorbeelden van gespreksstarters. Voel je vrij om je aan te passen aan de leeftijd en het volwassenheidsniveau van een kind. Voer na elke uitspraak een open en transparant gesprek met hen over het respecteren van verschillen en het accepteren van mensen zoals ze zijn.

  • "Is dat een jongen of een meisje?"
  • "Meisjes zijn ballerina's en jongens zijn soldaten."
  • “Jongens zijn slimmer dan welk ander geslacht dan ook”
  • "Jongens zijn niet zo aardig als meisjes."

Als ouderverzorger, of een vertrouwde volwassene die met jongeren werkt, bent u in staat om empathie en begrip te tonen, waardoor kinderen gendergelijkheid in hun online ruimtes kunnen begrijpen. Uw steun in gesprekken over gendergelijkheid zal kinderen en jongeren helpen verschillen en uniekheid online te respecteren.

Interactieve tool document

Moedig uw kinderen aan om de tool uit te proberen om meer te leren over genderstereotypen

Klik om de tool te starten