Jonathan Ellicott

Projectleider tegen pesten

In zijn rol beheert hij creatieve initiatieven met zakelijke partners, waardoor jonge mensen vaardigheden krijgen op het gebied van pesten, digitale weerbaarheid en zelfvertrouwen. Hij is ook de aangewezen beveiligingsbeambte waar hij leiding geeft aan het inbedden van bescherming en kinderbescherming in alle aspecten van het werk van het goede doel.

Website van auteur
Scroll Up