ļ€
ļ€

Wat is een vriend? Activiteit

Dingen om samen te doen

Zoek een reeks activiteiten die u samen met uw kind kunt doen om hem de kennis te geven die nodig is om te herkennen wat het betekent om online een goede vriend te zijn.

Wat is een vriend? Activiteitsbron

Scroll om het volledige document te zien

Was dit nuttig?
Vertel ons hoe we het kunnen verbeteren