Hyfforddiant diogelwch ar-lein

Adnoddau polisi a hyfforddi

Dewch o hyd i'r rhaglenni hyfforddiant diogelwch ar-lein diweddaraf sydd ar gael ar ystod o faterion ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
hyfforddiant
Bwciwch sesiwn rhieni ar-lein gyda Childnet
Gall ysgolion a sefydliadau nawr archebu sesiynau hyfforddi diogelwch ar-lein ar gyfer eu cymuned rhieni y gellir eu cyflwyno'n fyw ar-lein gyda Childnet.
Gall ysgolion a sefydliadau archebu ar-lein nawr ...
hyfforddiant
Merch yn ei harddegau yn edrych yn drist ar ei ffôn
COVID-19: Helpu pobl ifanc i reoli hwyliau isel ac iselder
Trwy FutureLearn, mae Prifysgol Reading wedi creu cwrs ar-lein sy'n archwilio ffyrdd ymarferol i helpu pobl ifanc i reoli eu hwyliau a chynnal arferion iach yn ystod y pandemig coronafirws.
Trwy FutureLearn, mae Prifysgol Reading wedi ...
hyfforddiant
newydd
Logo DianaAward
Cynhwysiant LGBT + a mynd i'r afael ag agweddau ac ymddygiadau Homoffobig, Biffobig a Thraffobig
hyfforddiant
Hanfodion gwarchod diogel -
Hyfforddiant Diogelu ac E-ddiogelwch Ar-lein
Mae cyrsiau hyfforddi ar-lein a grëir gan gymorth E-ddiogelwch yn syml i'w dosbarthu a'u monitro. Maent yn ffordd gost-effeithiol i sicrhau bod cymuned eich ysgol gyfan yn derbyn hyfforddiant cyfoes rheolaidd.
Cyrsiau hyfforddi ar-lein wedi'u creu gan gymorth E-ddiogelwch ...
hyfforddiant
Cod cracio - BBC
Rhannu BBC Cymerwch Ofal
Wedi'i chreu gan y BBC y rhaglen hon, mae Gemma yn siarad â Rebecca Avery, swyddog e-ddiogelwch, am sut y gallwn sicrhau ein bod yn gwneud hynny'n gyfrifol ac yn ddiogel.
Wedi'i greu gan BBC y rhaglen hon, mae Gemma yn siarad ...
hyfforddiant
gweithdy zap kidscape
Gweithdai pendantrwydd ZAP
Mae ZAP yn weithdy undydd AM DDIM i blant a phobl ifanc 9-16 sydd wedi profi bwlio.
Mae ZAP yn weithdy undydd AM DDIM ar gyfer ...
hyfforddiant
thinkuknowlogo-sq.png
Cwrs hyfforddi
Bydd Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein (KCSO) yn eich helpu i ennill y sgiliau i weithredu'n briodol ac yn hyderus i amddiffyn y plant a'r bobl ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw.
Bydd Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein (KCSO) yn helpu ...
hyfforddiant
Ymateb i drais rhywiol digidol - Safe & Sound
Cwrs trais rhywiol digidol
Cwrs DPP uwch un diwrnod ar gyfer y rhai sydd â gwybodaeth flaenorol am ecsbloetio a cham-drin plant yn rhywiol. Mae'n archwilio'r mathau cyffredin o drais a cham-drin rhywiol ar draws llwyfannau digidol fel rhyw gwe-gamera, meithrin perthynas amhriodol ar-lein a dial.
Cwrs DPP uwch un diwrnod i'r rheini ...
hyfforddiant
Seminarau Addysg Gyhoeddus - Sefydliad Lucy Faithfull
Sesiynau Diogelwch Rhyngrwyd
Mae'n cynnig sesiynau ar ystod o bynciau atal cam-drin plant yn rhywiol ar gyfer rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid, ac eraill sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd fel gweithwyr blynyddoedd cynnar, arweinwyr grwpiau ieuenctid a staff canolfannau plant.
Yn cynnig sesiynau ar ystod o blant ...
hyfforddiant
SWGfl.png
Sesiynau Hyfforddiant Diogelwch Ar-lein
Fel un o'r tri phartner yng Nghanolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, rydym yn gallu gweithio ledled y DU (a thu hwnt), mewn ystod o leoliadau addysg, o'r blynyddoedd cynnar hyd at brifysgolion, yn ogystal ag ochr yn ochr â gofalwyr maeth a mabwysiadu, yr heddlu. timau, gweithwyr cymdeithasol, a mwy.
Fel un o'r tri phartner yn ...
hyfforddiant
New-Project-10.png
Hyfforddiant bwlio HBT
Mae'n cynnig pum awr o hyfforddiant wyneb yn wyneb, gan arfogi grŵp o'ch staff i ddod yn arbenigwyr bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig.
Yn cynnig pum awr o hyfforddiant wyneb yn wyneb, gan arfogi ...
hyfforddiant
New-Project-25.png
Hyfforddiant Athrawon
Mae cyrsiau Hyfforddi'r Hyfforddwr Stonewall yn rhoi bugeiliol, gwrth-fwlio a phersonol, cymdeithasol, iechyd ac economaidd (PSHE) yn arwain y wybodaeth, yr offer a'r hyder i hyfforddi cydweithwyr ar fynd i'r afael â bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig a dathlu gwahaniaeth.
Mae cyrsiau Hyfforddi'r Hyfforddwr Stonewall yn rhoi bugeiliol, ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 19
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny