Adnoddau addysgu

Adnoddau ysgolion cynradd

Gweld ystod o gynlluniau gwersi argymelledig ac adnoddau ystafell ddosbarth ar ystod o faterion ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau gwersi
newydd
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Adnoddau gwersi
BBC-Bitesize-logo
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ...
Adnoddau gwersi
BBC-teach
BBC Teach
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi dysgu'ch plentyn.
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi'ch ...
Adnoddau gwersi
Twinkl-free-resources-logo
Hwb dysgu cartref Twinkl
Pecynnau dysgu cartref Twinkl ar gael i'w lawrlwytho am ddim i bob grŵp blwyddyn.
Pecynnau dysgu cartref Twinkl ar gael i'w lawrlwytho ...
Adnoddau gwersi
newydd
plant ysgol mewn ystafell ddosbarth ar eu gliniaduron
Cyfrifiadura troednoeth - Stopiwch, Meddyliwch ... Ydw i'n Cydsynio?
Cael trafodaethau gyda phlant ynghylch llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a'r T&C mae'r llwyfannau hyn wedi'u rhoi ar waith. Cliciwch y ddolen i lawrlwytho'r adnodd gwersi am ddim o Barefoot.
Cael trafodaethau gyda phlant ynghylch cyfryngau cymdeithasol ...
Adnoddau gwersi
TES_logo.png
Adnoddau addysgu cynradd
Canolbwynt mawr o adnoddau ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 1 - 6 a grëwyd ar gyfer athrawon gan athrawon. Fe welwch syniadau addysgu i gefnogi myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn.
Canolbwynt mawr o adnoddau ar gyfer y Flwyddyn ...
Adnoddau gwersi
Argymhelliad pratical Diogelwch Ar-lein - Educare
EduCare Cadw plant yn ddiogel argymhelliad ar-lein
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES, argymhellion personol ac ymarferol 13 ar sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein.
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES ...
Adnoddau gwersi
ProjetodeShame - Childnet
Pecyn cymorth aflonyddu rhywiol ar-lein deSHAME Project Childnet
Crëwyd y prosiect dEShame gan Childnet (DU), Kek Vonal (Hwngari), Achub y Plant (Denmarc) ac UCLan (DU), a gyd-ariannwyd gan yr UE. Nod y prosiect yw cynyddu riportio aflonyddu rhywiol ar-lein.
Cafodd y prosiect dEShame ei greu gan Childnet ...
Adnoddau gwersi
Meddyliwch cyn i chi siarad - Educare
Cynllun gwers - Meddyliwch cyn i chi siarad, postio, neu daro anfon
Wedi'i greu gan Educate Empower Kids, mae'r cynllun gwers hwn yn tynnu sylw at rai gweithredoedd allweddol i helpu plant i ddatblygu eu meddwl cyn iddynt siarad, postio, neu anfon unrhyw beth ar-lein. Maent hefyd wedi tynnu sylw at bwysigrwydd trafod ôl troed digidol.
Creu gan Educate Empower Kids, y wers hon ...
Adnoddau gwersi
Ffrydio byw
Senarios Addysgu Livestreaming
Mae ffrydio byw yn dod yn un o'r gweithgareddau ar-lein mwyaf poblogaidd i blant a phobl ifanc. Mae apiau fel Musical.ly, Live.me, Periscope ac YouNow i gyd yn cynyddu o ran poblogrwydd, sydd wedi gweld apiau sefydledig eraill fel Facebook yn ychwanegu swyddogaethau ffrydio byw.
Mae ffrydio byw yn dod yn un o ...
Adnoddau gwersi
Cwcis Y Ffilm - Dosbarth Meistr
Cwcis Kidscape: Y Ffilm - yn tynnu sylw at risgiau ar-lein
Wedi'i gynhyrchu gan Kidscape a Pureland Foundation ochr yn ochr â'r fersiwn wedi'i ffilmio o'r ddrama, gall athrawon gyrchu pecynnau adnoddau PSHE a Drama am ddim, gydag ystod o weithgareddau cysylltiedig â Chwcis sy'n cyd-fynd â Chymdeithas PSHE ac AQA Safon Uwch a Drama GSCE.
Cynhyrchwyd gan Kidscape a Pureland Foundation ochr yn ochr â ...
Adnoddau gwersi
Ysgolion Cefnogi StopSpeak
Pecyn Cymorth Stop Siarad
Mae'r adnodd wedi'i gynllunio i gefnogi ysgolion i gyflawni ymgyrch Tasglu ar Atal Seiberfwlio y Sefydliad Brenhinol wedi'i anelu at wrthsefyll bwlio ar-lein o'r enw: Stop, Speak, Support.
Mae'r adnodd wedi'i gynllunio i gefnogi ysgolion ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 46
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny