Adnoddau addysgu

Adnoddau ysgolion cynradd

Gweld ystod o gynlluniau gwersi argymelledig ac adnoddau ystafell ddosbarth ar ystod o faterion ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau gwersi
TES_logo.png
Adnoddau addysgu cynradd
Canolbwynt mawr o adnoddau ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 1 - 6 a grëwyd ar gyfer athrawon gan athrawon. Fe welwch syniadau addysgu i gefnogi myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn.
Canolbwynt mawr o adnoddau ar gyfer y Flwyddyn ...
Adnoddau gwersi
Argymhelliad pratical Diogelwch Ar-lein - Educare
EduCare Cadw plant yn ddiogel argymhelliad ar-lein
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES, argymhellion personol ac ymarferol 13 ar sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein.
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES ...
Adnoddau gwersi
ProjetodeShame - Childnet
Pecyn cymorth aflonyddu rhywiol ar-lein deSHAME Project Childnet
Crëwyd y prosiect dEShame gan Childnet (DU), Kek Vonal (Hwngari), Achub y Plant (Denmarc) ac UCLan (DU), a gyd-ariannwyd gan yr UE. Nod y prosiect yw cynyddu riportio aflonyddu rhywiol ar-lein.
Cafodd y prosiect dEShame ei greu gan Childnet ...
Adnoddau gwersi
Meddyliwch cyn i chi siarad - Educare
Cynllun gwers - Meddyliwch cyn i chi siarad, postio, neu daro anfon
Wedi'i greu gan Educate Empower Kids, mae'r cynllun gwers hwn yn tynnu sylw at rai gweithredoedd allweddol i helpu plant i ddatblygu eu meddwl cyn iddynt siarad, postio, neu anfon unrhyw beth ar-lein. Maent hefyd wedi tynnu sylw at bwysigrwydd trafod ôl troed digidol.
Creu gan Educate Empower Kids, y wers hon ...
Adnoddau gwersi
Ffrydio byw
Senarios Addysgu Livestreaming
Mae ffrydio byw yn dod yn un o'r gweithgareddau ar-lein mwyaf poblogaidd i blant a phobl ifanc. Mae apiau fel Musical.ly, Live.me, Periscope ac YouNow i gyd yn cynyddu o ran poblogrwydd, sydd wedi gweld apiau sefydledig eraill fel Facebook yn ychwanegu swyddogaethau ffrydio byw.
Mae ffrydio byw yn dod yn un o ...
Adnoddau gwersi
Cwcis Y Ffilm - Dosbarth Meistr
Cwcis Kidscape: Y Ffilm - yn tynnu sylw at risgiau ar-lein
Wedi'i gynhyrchu gan Kidscape a Pureland Foundation ochr yn ochr â'r fersiwn wedi'i ffilmio o'r ddrama, gall athrawon gyrchu pecynnau adnoddau PSHE a Drama am ddim, gydag ystod o weithgareddau cysylltiedig â Chwcis sy'n cyd-fynd â Chymdeithas PSHE ac AQA Safon Uwch a Drama GSCE.
Cynhyrchwyd gan Kidscape a Pureland Foundation ochr yn ochr â ...
Adnoddau gwersi
Ysgolion Cefnogi StopSpeak
Pecyn Cymorth Stop Siarad
Mae'r adnodd wedi'i gynllunio i gefnogi ysgolion i gyflawni ymgyrch Tasglu ar Atal Seiberfwlio y Sefydliad Brenhinol wedi'i anelu at wrthsefyll bwlio ar-lein o'r enw: Stop, Speak, Support.
Mae'r adnodd wedi'i gynllunio i gefnogi ysgolion ...
Adnoddau gwersi
ni yw'r rhai sy'n rheoli
Unigryw Llais-fideo barddoniaeth diogelwch ar-lein
Ni yw'r rhai sydd mewn fideo rheoli a grëwyd gan Unique Voice, sefydliad sy'n gweithio i rymuso plant yn emosiynol trwy ddefnyddio Drama, yn helpu pobl ifanc i ddeall sut i gadw'n ddiogel ar-lein.
Ni yw'r rhai sydd yn ...
Adnoddau gwersi
Cyfnod allweddol Cynllunio Addysg 1 a 2 - PSHE
Pecyn Cymorth Cynllunio Addysg ar gyfer cyfnodau allweddol 1 a 2
Wedi'i greu gan PSHE Education, mae'r adnodd wedi'i gynllunio i gefnogi athrawon ar gyfer cyfnodau allweddol 1 a 2 i ddarparu pecyn cymorth cynllunio sy'n canolbwyntio ar iechyd a lles, perthnasoedd a byw yn y byd ehangach.
Wedi'i greu gan PSHE Education, yr adnodd yw ...
Adnoddau gwersi
Dewch i ni chwarae - Azoomee
Cynllun gwers Amser ar-lein
Erbyn hyn, roedd Aozomee wedi creu cynllun gwers i helpu athrawon i siarad am gydbwysedd iach â thechnoleg.
Erbyn hyn roedd Aozomee wedi creu cynllun gwers ...
Adnoddau gwersi
Dydw i ddim eisiau i bawb weld fy nhwmp - Azoomee
Cynllun gwers Azoomee - sefydlogrwydd digidol
Cynllun gwers i helpu pobl ifanc i ddeall sut y dylent ac na ddylent eu rhannu ar-lein, gan archwilio sefydlogrwydd digidol.
Cynllun gwers i helpu pobl ifanc i ddeall ...
Adnoddau gwersi
Anfonodd hi baw ataf - Azoomee
Bwlio Ar-lein
Yn dangos canlyniadau 8 o 41
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny