Rhaglenni ysgol

Adnoddau ysgolion cynradd

Dysgu am raglenni ysgol sydd ar gael i gefnogi taith ddigidol plant. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Rhaglenni ysgol
Bws neis - Antibullyingpro
Byddwch yn fws neis
Wedi'i greu gan Ymgyrch Gwrth-fwlio Gwobr Diana gyda Stagecoach bydd y daith #BeNiceBus yn ymweld ag ysgolion ac yn cynnig gweithdai cerdded ymlaen i bobl ifanc lle byddant yn archwilio effaith seiberfwlio.
Wedi'i greu gan Ymgyrch Gwrth-fwlio Gwobr Diana ...
Rhaglenni ysgol
Gwrth-fwlio Prosiect hunan-barch Pro_ - Gwobr Diana
Gwrth-fwlio Pro: Prosiect hunan-barch
Er mwyn helpu pobl ifanc i fynd i'r afael â phwysau cymdeithasol ar ddelwedd y corff a datblygu hunanhyder mae Ymgyrch Gwrth-fwlio Gwobr Diana wedi ymuno ag ASOS i lansio #MySenseOfSelf. Fel rhan o'r prosiect hwn, rydym wedi creu cynllun gwers i athrawon neu aelodau staff ei ddefnyddio.
Helpu pobl ifanc i fynd i'r afael â phwysau cymdeithasol ...
Rhaglenni ysgol
Gooseberry-planet-ysgolion.png
Ysgol Gooseberry
Gan ddefnyddio technoleg hapchwarae mae Gooseberry Planet yn helpu plant i ddysgu am ddiogelwch ar-lein. Wrth chwarae'r gêm, mae plant yn agored i faterion ar-lein sy'n gofyn am ymateb fel cwrdd â dieithriaid, bwlio, meithrin perthynas amhriodol a chamfanteisio rhywiol.
Gan ddefnyddio technoleg hapchwarae mae Gooseberry Planet yn helpu plant ...
Rhaglenni ysgol
Awgrymiadau i deuluoedd - Canolfan Diogelwch Google
Chwedlau Rhyngrwyd
Sesiynau diogelwch ar-lein hwyliog yn yr ysgol i addysgu plant ysgolion cynradd yn y DU. Gyda'r cod Chwedlau Rhyngrwyd pwerus a chofiadwy, nod Google a ParentZone yw grymuso plant sydd â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i aros yn ddiogel a gweithredu'n gyfrifol ar-lein.
Sesiynau diogelwch ar-lein hwyliog yn yr ysgol i addysgu ...
Rhaglenni ysgol
New-Project-21.png
Gwneud sŵn
Gyda chefnogaeth y DfE a'i gyd-sefydlu a chyda tootoot, rydym wedi creu adnodd ar-lein ac offeryn adrodd ar gyfer bwlio a seiberfwlio fel rhan o raglen gwrth-fwlio.
Gyda chefnogaeth y DfE a'i gyd-sefydlu a ...
Rhaglenni ysgol
Galluogi
Galluogi Rhaglen
Nod y prosiect yw datblygu sgiliau dysgu cymdeithasol ac emosiynol fel ffordd o adeiladu gwytnwch ymysg pobl ifanc fel y gallant ddeall yn well a dod yn fwy cyfrifol ac effeithiol am eu rhyngweithio cymdeithasol ar-lein ac all-lein.
Nod y prosiect yw datblygu ...
Rhaglenni ysgol
Hyfforddiant Llysgennad Gwrth-fwlio - Gwobr Diana
Hyfforddiant Pro Gwrth-fwlio
Mae'r rhaglen Llysgennad Gwrth-fwlio yn darparu hyfforddiant gwrth-fwlio i ysgolion a Sefydliadau Ieuenctid yn y DU ac Iwerddon.
Mae'r rhaglen Llysgennad Gwrth-fwlio yn darparu hyfforddiant gwrth-fwlio ...
Rhaglenni ysgol
Digital_Leaders_Programme_Childnet.jpg
Rhaglen Arweinwyr Digidol
Nod rhaglen Childnet yw grymuso plant a phobl ifanc i hyrwyddo dinasyddiaeth ddigidol a chreadigrwydd digidol yn eu hysgolion ac addysgu eu cyfoedion, eu rhieni a'u hathrawon am aros yn ddiogel ar-lein.
Nod rhaglen Childnet yw grymuso plant a ...
Sgroliwch i Fyny