Adnoddau addysgu

Adnoddau blynyddoedd cynnar

Gweld ystod o gynlluniau gwersi argymelledig ac adnoddau ystafell ddosbarth ar ystod o faterion ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau gwersi
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Adnoddau gwersi
BBC-Bitesize-logo
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ...
Adnoddau gwersi
BBC-teach
BBC Teach
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi dysgu'ch plentyn.
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi'ch ...
Adnoddau gwersi
Twinkl-free-resources-logo
Hwb dysgu cartref Twinkl
Pecynnau dysgu cartref Twinkl ar gael i'w lawrlwytho am ddim i bob grŵp blwyddyn.
Pecynnau dysgu cartref Twinkl ar gael i'w lawrlwytho ...
Adnoddau gwersi
Argymhelliad pratical Diogelwch Ar-lein - Educare
EduCare Cadw plant yn ddiogel argymhelliad ar-lein
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES, argymhellion personol ac ymarferol 13 ar sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein.
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES ...
Adnoddau gwersi
ni yw'r rhai sy'n rheoli
Unigryw Llais-fideo barddoniaeth diogelwch ar-lein
Ni yw'r rhai sydd mewn fideo rheoli a grëwyd gan Unique Voice, sefydliad sy'n gweithio i rymuso plant yn emosiynol trwy ddefnyddio Drama, yn helpu pobl ifanc i ddeall sut i gadw'n ddiogel ar-lein.
Ni yw'r rhai sydd yn ...
Adnoddau gwersi
bil.png
Bod yn Smart gyda'ch ffôn clyfar
Mae Childnet International a'r Awdurdod Gwasanaethau â Thâl Ffôn (PSA) wedi cynllunio gwers a ddyluniwyd i athrawon ei defnyddio gyda phlant 8-11 oed i'w helpu i ddeall ei bod yn bosibl gwario arian go iawn trwy eu ffonau
Childnet International a'r Awdurdod Gwasanaethau â Thâl Ffôn ...
Adnoddau gwersi
Diogelwch-Nadroedd-logo.png
Nadroedd Diogelwch
Mae Barefoot Safety Snakes yn cynnig ffordd i ddisgyblion ifanc ddysgu am ymddygiadau ar-lein da ac annoeth. Wrth iddynt wneud eu ffordd o amgylch y bwrdd gêm, byddant yn glanio ar sgwariau gan ddarparu manylion gwahanol fathau o senarios ar-lein.
Mae Snakes Safety Barefoot yn cynnig ffordd ar gyfer ...
Adnoddau gwersi
pecyn cymorth blynyddoedd cynnar
Pecyn Cymorth Blynyddoedd Cynnar
Nod y pecyn cymorth yw tynnu sylw at a chymeradwyo arfer gorau ar gyfer rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â thechnolegau ar-lein. Mae'r pecyn cymorth yn cynnwys polisïau a gweithdrefnau y dylid eu defnyddio fel enghreifftiau. Mae hyn yn golygu y dylid eu hystyried yn arfer gorau.
Nod y pecyn cymorth yw tynnu sylw a chymeradwyo ...
Adnoddau gwersi
ThinkUknow-Lee-a-kim.png
Anturiaethau Lee a Kim
Mae Lee a Kim o ThinkUknow yn gartwn ar gyfer plant 5-7. Mae'n dilyn Lee a Kim, sy'n blant oed cynradd yn chwarae gêm ar-lein. Mae'r ffilm yn pwysleisio pwysigrwydd bod yn ofalus ar-lein ac yn helpu plant i gydnabod ymddygiadau ar-lein pwysig fel bod yn garedig â phobl eraill a pheidio â siarad â dieithriaid.
Cartwn yw Lee a Kim o ThinkUknow ...
Adnoddau gwersi
thinkuknowlogo-sq.png
Gweithwyr Proffesiynol ThinkUKnow
Gwefan newydd ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd â llyfrgell adnoddau Thinkuknow, tudalennau canllaw, a diweddariadau diwydiant / ymchwil.
Gwefan newydd ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd ag adnodd Thinkuknow ...
Sgroliwch i Fyny