Cefnogaeth rhieni

Adnoddau blynyddoedd cynnar

Cyrchwch ein hadnoddau rhieni a chyngor arall i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i rieni am ddiogelwch ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Canllawiau
newydd
ScreenTime0-5-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 0-5
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig buddion allweddol i blant i'w helpu i ddysgu, archwilio a rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas.
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig ...
Canllawiau
GamingGuide1200x630Thumbnail
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn eu helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da ond, does dim byd mor bwerus â'u cyflwyno i ystod eang o weithgareddau ar-lein.
Chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall ...
Canllawiau
newydd
PEGI_ratings-image
Esbonio graddfeydd oedran gemau
Er mwyn eich helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran i blant, bydd y mwyafrif o lwyfannau yn cynnwys sgôr oedran ar y gêm. Oherwydd y ffordd y mae rhai platfformau yn categoreiddio gemau yn ôl eu cynnwys, ar brydiau efallai na fydd y sgôr oedran ar gyfer un gêm yr un peth ar draws pob platfform. Felly, gall fod yn ddryslyd wrth gymryd galwad a yw gêm yn briodol i'w hoedran.
I'ch helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran ar gyfer ...
Canllawiau
DigitalWellbeing-1200x630
Awgrymiadau cychwynnol i reoli lles digidol
Mynnwch gyngor i helpu plant i ddatblygu strategaethau meddwl beirniadol, hunanreolaeth ac ymdopi i ddelio â risgiau ar-lein.
Mynnwch gyngor i helpu plant i ddatblygu beirniadol ...
Canllawiau
sgrin-amser-canllaw-rhyngrwyd-materion-300x165 (1)
Canllaw taith ddigidol
Canllaw i rieni i helpu plant i lywio'r byd ar-lein yn ddiogel.
Canllaw i rieni i helpu plant i lywio ...
Canllawiau
DigitalJourney-1200x630
Syniadau Da ar gyfer taith ddigidol
Awgrymiadau i rieni helpu plant i lywio'r byd ar-lein yn ddiogel
Awgrymiadau i rieni helpu plant i lywio ...
Canllawiau
OnlineGaming-1200x630
Cyngor gêm ar-lein
Er mwyn eich helpu i ddeall byd gemau ar-lein ac annog plant i gêmio'n ddiogel ac yn gyfrifol ar-lein, rydym wedi creu canolbwynt cyngor i egluro sut mae'n gweithio, y buddion a beth i wylio amdano wrth iddynt ddod yn fwy egnïol ar-lein.
I'ch helpu i ddeall byd ...
Canllawiau
OnlineSafety-1200x630
Canllaw Diogelwch Ar-lein
Mae defnydd plant o'r rhyngrwyd yn dod yn fwy symudol a rhyngweithiol gan gynnig mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ryngweithio a chwrdd â phobl newydd, felly ni fu erioed yn bwysicach sicrhau eich bod yn helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel yn y byd digidol.
Mae defnydd plant o'r rhyngrwyd yn dod yn ...
Canllawiau
InternetManners-1200x630
Moesau rhyngrwyd
Rydyn ni wedi creu rhestr o'r “Manners Rhyngrwyd” (neu'r netiquette) gorau yn ein barn ni i'ch helpu chi a'ch plant i fynd i'r afael ag ymddygiadau a all helpu i gynnal rhyngrwyd mwy diogel.
Rydyn ni wedi creu rhestr o'r hyn rydyn ni ...
Canllawiau
AppsGuide-1200x630
Canllaw i Apiau
Er y gall apiau sy'n addas i blant wneud defnyddio'r rhyngrwyd yn brofiad mwy hygyrch a difyr, mae'r miloedd o apiau sydd ar gael ar gyfer gwahanol fathau o bobl yn golygu ei bod yn bwysig sicrhau bod plant yn defnyddio rhai priodol.
Er y gall apiau sy'n addas i blant wneud gan ddefnyddio'r ...
Canllawiau
New-Project-17.png
Pecyn rhieni: Baneri digidol
Baneri ar-lein disglair ac effeithiol y gallwch eu defnyddio i rannu'r datblygiadau diweddaraf mewn diogelwch ar-lein gyda rhieni.
Baneri ar-lein disglair ac effeithiol yr ydych chi ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 39
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny