Ar 6 Chwefror, cymerwch amser i chwarae'ch rhan i helpu plant i 'Greu, Cysylltu a Rhannu Parch' ar-lein.

Wedi'i gydlynu yn y DU gan Ganolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, mae Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel yn gyfle gwych i bawb hyrwyddo defnydd diogel, cyfrifol a chadarnhaol o'r byd digidol. Gweld sut mae rhieni'n cefnogi eu plant a chael adnoddau i wneud yr un peth.

Ffyrdd o gefnogi plant ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel

Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU wedi creu cynhwysfawr pecyn rhieni wedi'u llenwi â chanllawiau a gweithgareddau i wneud y mwyaf o'r dydd.

Dechreuwch sgwrs

Siaradwch â'ch plentyn am ei fyd ar-lein a'r hyn y mae'n ei fwynhau gyda chefnogaeth y canllaw cychwyn sgwrs.

Lawrlwytho canllaw

Gwneud gweithgaredd

Dewch o hyd i weithgareddau hwyliog i helpu'ch plentyn i archwilio ffyrdd o gadw'n ddiogel ar-lein a chael y gorau o'u byd digidol.

Lawrlwytho canllaw

Lledaenwch y gair

Mynnwch awgrymiadau ar sut i annog pobl eraill i gymryd rhan a rhannu neges Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel ar ac oddi ar-lein.

Lawrlwytho canllaw

Cefnogaeth i Athrawon

Gweld sut y gallwch chi ennyn diddordeb plant yn eich ysgol ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel gyda'r adnoddau rhad ac am ddim hyn wedi'u teilwra ar gyfer 3-7s, 7-11s, 11-14s a 14-18s.

Dadlwythwch becynnau

Adnoddau diogelwch ar-lein ysgolion

Ewch i'n canolfan adnoddau ysgol i ddod o hyd i weithgareddau ystafell ddosbarth, pecynnau rhieni a mwy i'w defnyddio ar y diwrnod a thu hwnt.

Dadlwythwch becynnau

Sgroliwch i Fyny