BWYDLEN

Diwrnod rhyngrwyd mwy diogel 2017

Fel cefnogwr balch i Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel, hoffem eich annog i gymryd rhan a dechrau sgwrs gyda'ch plentyn am ei fywydau digidol.
Cymerwch ran a dechreuwch sgwrs gyda'ch plant am eu bywydau digidol

Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel, wedi'i gydlynu gan Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU yn y DU, yn ddiwrnod gwych i ganolbwyntio ar sut y gallwch chi helpu'ch plentyn i gael profiad ar-lein diogel a hwyliog.

Gwyliwch y fideo hon sy'n cynnwys ein harbenigwr Dr Linda Papadopoulos i gael awgrymiadau a chyngor i gadw'ch plentyn yn ddiogel yn ei fyd digidol.

Dangoswch eich cefnogaeth ar gymdeithasol

Sut i gymryd rhan

Trydarwch gan ddefnyddio'r hashnod #SID2017 ac rhannu neges gadarnhaol i ddangos eich cefnogaeth ar y diwrnod a helpu i ysbrydoli gwell rhyngrwyd.

Byddwch yn greadigol a rhannu gwên gyda'ch ffrindiau a'ch teulu'n defnyddio #giveasmile 

Ymunwch â'r Thunderclap Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel i roi cychwyn ar ddiwrnod o dueddu

Cyflwyno ychydig o hwyl i'r diwrnod ac ymuno â rhyngrwyd cyfan gêm o Emoji Charades

Awgrymiadau ac adnoddau i gefnogi'ch plentyn