Diwrnod rhyngrwyd mwy diogel 2016

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar y 9 Chwefror yn esgus gwych i siarad â'ch plentyn am ei fywydau digidol.

Rhannwch awgrymiadau am ddinasyddiaeth ddigidol, dysgwch am faterion e-ddiogelwch gyda'i gilydd, a'u cael i gymryd rhan mewn ymgyrch cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r diwrnod yn cael ei gydlynu gan Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU ac rydym yn falch o fod yn cefnogi eto eleni felly, ymunwch â ni a chymryd rhan!

Chwarae'ch rhan a rhannu calon

Ewch â'r cyfryngau cymdeithasol a rhannwch eich negeseuon, delweddau neu fideos wedi'u llenwi â chalon eich hun gan ddefnyddio'r hashnod #shareaheart.

Dadlwythwch yr arwyddion calon o'r dudalen Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel a chreu post wedi'i lenwi â rhywbeth unigryw i chi. Syniadau ar y mathau o bethau y gallwch eu rhannu:
Datganiadau neu negeseuon cadarnhaol

Beth rydych chi'n ei garu am y rhyngrwyd
Sut rydych chi'n chwarae'ch rhan i greu byd digidol mwy diogel
Rhannwch galon nawr

Byddwch yn ddinesydd digidol da


Anogwch eich plentyn i fod yn ddinesydd digidol da trwy ei gael i ddefnyddio rhai o'n moesau Rhyngrwyd gorau.

Gweler y canllaw

Gwneud y sgwrs e-ddiogelwch yn hwyl

Dadlwythwch ein ap 'InternetMatters' i sgwrsio am ddiogelwch ar y we a helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau craff ar-lein.

Lawrlwythwch y app

Sefydlu dyfeisiau yn ddiogel

Dyma rai awgrymiadau syml i sefydlu dyfeisiau eich plentyn yn ddiogel a'u helpu i gael y gorau o'u technoleg.

Gweler y rhestr wirio

Amddiffyn plant ar YouTube

Mae mam i ddau o Adele Jennings yn rhannu ei phrofiadau a'i chynghorion ar sut i gadw'ch plant yn ddiogel ar YouTube.

Dechreuadau sgwrs e-ddiogelwch

Dyma rai cychwyniadau sgwrs defnyddiol o Ganolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU i'ch helpu chi i ddechrau sgwrs gyda'ch plentyn am sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd.

Mae enghreifftiau yn cynnwys:

Beth mae rhyngrwyd gwell yn ei olygu iddyn nhw?

Beth fyddent yn ei wneud pe byddent yn gweld cynnwys atgas ar-lein?

Beth maen nhw'n ei hoffi fwyaf am y rhyngrwyd a pham?

Gweithgareddau ac adnoddau gan Childnet

Os hoffech chi wneud e-ddiogelwch yn fwy o hwyl i'w archwilio gyda'ch plentyn, mae'r elusen e-ddiogelwch Childnet wedi creu cyfres o adnoddau i wahanol grwpiau oedran wneud yn union hynny.

Dyma weithgareddau ac adnoddau ar gyfer:

Smartie the Penguin i blant ifanc

Creu eich Digizen ar gyfer plant 11 + oed

Gallwch hefyd ymweld â'r Gwefan Childnet am fwy o wybodaeth ac adnoddau.

Beth yw pryderon rhieni am e-ddiogelwch?

Bydd yr erthygl hon yn rhoi arweiniad i chi ar sut i ddelio â senarios diogelwch rhyngrwyd gorau y gallai eich plentyn eu hwynebu.

Darllenwch y prif bryderon

Awgrymiadau e-ddiogelwch blogwyr rhieni

Cymerwch gip ar rai o'r ffyrdd y mae Rebecca, Mam i ddwy, yn cadw ei phlentyn saith a thair oed yn ddiogel ar-lein.

Darllenwch yr erthygl lawn

Sgroliwch i Fyny