BWYDLEN

Sut gallaf gadw cyfrifon ar-lein fy mhlentyn yn ddiogel?

Canllaw rhyngweithiol i rieni a gofalwyr

Helpwch blant i sefydlu cyfrineiriau cryf, defnyddiwch ddilysiad dau ffactor a mwy i'w cadw'n ddiogel ar-lein.

Mae tad a mab yn dal ffonau clyfar gyda gêr gosodiadau, clo clap a thic wrth eu hymyl i gynrychioli diogelwch cyfrif.
Rydych chi yn: Creu cyfrifon diogel

Canllaw rhyngweithiol i greu cyfrifon diogel

Mae plant yn fwy agored i ymosodiadau seiber oherwydd eu natur ymddiriedus. Helpwch nhw i ddysgu hanfodion eu diogelwch trwy gydweithio i sefydlu cyfrifon diogel.

Dysgwch am ddilysu dau ffactor (a elwir weithiau yn ddilysiad aml-ffactor neu ddilysiad dau gam). Yna, helpwch eich plentyn i osod cyfrineiriau cryf gyda 3 awgrym da.


Llywiwch y canllaw rhyngweithiol isod trwy glicio o fewn y canllaw a defnyddio'r saethau <>.

Mwy o adnoddau i gadw cyfrifon plant yn ddiogel

Llywiwch yn gyflym i'r adnoddau hyn sydd hefyd yn y canllaw rhyngweithiol i helpu i gefnogi eich gwybodaeth chi a'ch plentyn am breifatrwydd a diogelwch ar-lein.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella