BWYDLEN

Cydbwyso'ch amser 

Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Mynnwch help ar y ffordd orau i gydbwyso'ch amser ar Instagram wrth gadw golwg ar eich lles.

Eicon cloc gwyn ar gefndir lliwgar

Y weithred gydbwyso amser sgrin

Mae ansawdd yr amser rydych chi'n ei dreulio ar-lein yn hynod o bwysig i'ch lles, felly hefyd y maint; gallai gormod o amser sgrin olygu eich bod yn esgeuluso pethau pwysig eraill yn eich bywyd.

Defnyddiwch y cyngor hwn i'ch helpu chi i ystyried beth yw'r swm cywir o ddefnydd Instagram i chi, ac archwilio rhai offer i'ch helpu chi i osod terfynau. Y nod yw gwneud y gorau o'ch holl amser, ar-lein neu oddi ar-lein.

Defnyddio offer lles digidol

Gwiriwch eich mesuriadau

Mae yna ffordd hawdd o weld faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar Instagram. Ewch i'ch tudalen gosodiadau a thapio ar “Eich Gweithgaredd.” Fe welwch ddangosfwrdd gyda'r amser rydych chi'n ei dreulio ar Instagram ar gyfartaledd. Tapiwch unrhyw far i weld eich amser am ddiwrnod penodol. Wedi'ch synnu gan yr hyn rydych chi'n ei weld? Efallai y byddwch chi'n elwa o dorri'n ôl.

Sut i wirio Eich dangosfwrdd Gweithgaredd

 • Ewch i'ch proffil a tap .
 • Tap Gosodiadau.
 • Tap Eich Gweithgaredd. Os na allwch ddod o hyd iddo yma, tapiwch Cyfrif  > Eich Gweithgaredd. Fe welwch yr amser cyfartalog y gwnaethoch chi ei dreulio ar Instagram yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Ciplun Instagram Eich Gweithgaredd

Adnoddau bwlb golau

Angen help gyda'ch gosodiadau preifatrwydd ar Instagram? Gweler ein cam wrth gam sut i arwain am gefnogaeth.

Logo graddiant Instagram

Gweler y canllaw

Gosod nodyn atgoffa i allgofnodi

Os ydych chi am dorri'n ôl ar eich amser sgrin, gallwch osod nodyn atgoffa dyddiol a fydd yn eich rhybuddio pan fyddwch wedi bod ymlaen am gyfnod penodol o amser. Rhowch gynnig ar eillio i ffwrdd ddeg munud y dydd.
Pan fyddwch chi'n gosod terfyn amser, efallai y byddwch chi'n meddwl yn fwy am yr hyn rydych chi'n ei wneud ar Instagram.

Sut i osod nodyn atgoffa a dreulir amser

 • Ewch i'ch proffil a tap .
 • Tap Eich Gweithgaredd > Gosod Nodyn Atgoffa Dyddiol.
 • Dewiswch faint o amser a thapio Gosod Atgoffa.
 • Tap OK.

Byddwch yn y foment

Weithiau gall cael eich ffôn o gwmpas dynnu eich sylw oddi wrth brofi a mwynhau'r hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas. Cofiwch, nid oes angen i chi bostio mewn amser real. Ceisiwch dynnu ychydig o luniau ac yna rhoi eich ffôn i ffwrdd fel y gallwch chi fod yn bresennol mewn gwirionedd, yna eu rhannu yn nes ymlaen â'ch meddyliau.

Rydych chi'n llai tebygol o wneud typo.

Hysbysiadau mud i'ch helpu chi i ganolbwyntio

Os ydych chi'n cael trafferth anwybyddu hysbysiadau, trowch nhw i ffwrdd. Rhowch gynnig ar hysbysiadau muting yn ystod amseroedd eich bod chi am fod yn all-lein. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol rhoi eich ffôn i ffwrdd yn gorfforol mewn drôr neu ystafell arall yn ystod prydau bwyd, sesiynau ymlacio neu sesiynau astudio.

Sut i fudo hysbysiad gwthio

 • Ewch i'ch proffil a tap 
 • Tap Eich Gweithgaredd.
 • Tap Gosodiadau Hysbysu.
 • Tap  nesaf i Saib Pawb a dewis amser. Gallwch hefyd dapio math o hysbysiad (enghraifft: Swyddi, Straeon a Sylwadau) Isod Saib Pawb i ddiffodd y mathau hynny o hysbysiadau.

Rhowch amser gwely i'ch ffôn

Os ydych chi'n cael trafferth syrthio i gysgu, gallai hynny fod oherwydd eich bod chi'n defnyddio'ch ffôn gormod yn hwyr yn y nos. Mae angen amser ar eich ymennydd i orffwys. Ceisiwch roi eich tech i'r gwely tua awr cyn i chi daro'r gwair.

… Ac amser deffro

Nid yw gwirio'ch ffôn peth cyntaf yn y bore o reidrwydd yn ddrwg, ond efallai yr hoffech chi arbrofi gyda threfn arferol sy'n rhoi hunanofal yn y canol. Ceisiwch wneud ychydig o bethau - cael cawod, cael brecwast, brwsio'ch dannedd - cyn i chi fynd ar-lein. Byddwch yn fwy effro ac yn gallu rhyngweithio â phobl, ac efallai y byddwch chi'n cyrraedd yr ysgol mewn pryd!


Canolfan Gymorth Instagram

Oes gennych chi gwestiwn ar sut i unrhyw nodweddion Instagram? Ewch i'r ganolfan gymorth i gael mwy o gefnogaeth.

Am ddim i fod yn Fi Syniadau Da

Gweler yr awgrymiadau Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel hyn i'ch helpu chi i archwilio a mynegi eich hunaniaeth ar-lein yn ddiogel.