Geiriadur Testun | Materion Rhyngrwyd

Geiriadur tecstio

Mae byrfoddau testun ac acronymau yn dafodiaith, ac fe'u defnyddir gan y mwyafrif o blant a phobl ifanc i gyfathrebu â'u ffrindiau. Rydyn ni wedi llunio rhestr o dermau iaith testun i'ch helpu chi i ddehongli unrhyw iaith destun nad ydych chi efallai'n ei deall.

Gallwch hefyd ddarllen am sexting i ddarganfod am beryglon negeseuon rhywiol i bobl ifanc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

A

 • abt - Ynghylch
 • abt2 - Ar fin
 • acc - Mewn gwirionedd
 • ychwanegu - cyfeiriad
 • afaik - Hyd y gwn i
 • afk - I ffwrdd o'r bysellfwrdd
 • aka - Fe'i gelwir hefyd yn
 • cyn gynted â phosib - Mor fuan â phosib
 • asl - Oed, rhyw, lleoliad
 • atm - Ar hyn o bryd

B

 • b - Deurywiol / Babe
 • b4 - cyn
 • bc - Gan fod
 • bday - Pen-blwydd
 • blates - Yn amlwg
 • bf - Cariad / Ffrind gorau
 • bf4l neu bffl - Ffrindiau gorau am oes
 • bff - Ffrindiau gorau am byth
 • boyf - Cariad
 • brb - Byddwch yn iawn yn ôl
 • btw - Gyda llaw

C

 • cba - Ni ellir trafferthu
 • cmb - Ffoniwch fi yn ôl
 • cmon - Dewch ymlaen
 • ctn - Methu siarad nawr
 • cu - Gweler chi
 • cua - Welwn ni chi o gwmpas
 • cul - Wela'i di wedyn
 • cya - Gweld ya

D

 • da f? - Beth yw'r f ***?
 • diss - Amarch
 • dkdc - Ddim yn gwybod, peidiwch â malio
 • dl - Lawrlwytho
 • dm - Neges Uniongyrchol, math o negeseuon preifat
 • dnt - Peidiwch â

E

 • ema - Gyfeiriad e-bost
 • eta - Amcangyfrif o'r amser cyrraedd
 • ez - Hawdd

F

 • f - Benyw
 • faq - Cwestiynau Cyffredin
 • fb - Facebook
 • fwb - Ffrindiau â budd-daliadau
 • fwd - Ymlaen
 • fyi - Er gwybodaeth

G

 • g - Hoyw
 • g2cu - Da eich gweld chi
 • g2g - Gorfod mynd
 • g2r - Wedi rhedeg
 • gamer - Chwaraewr gêm fideo
 • gf - gariad
 • gg - Gem dda
 • gj - Swydd da
 • gl - Pob lwc
 • glhf - Pob lwc cael hwyl
 • gafr - mwyaf erioed
 • gnite - Nos da
 • gr8 - Great
 • gratz - Llongyfarchiadau
 • gtfoh - Sicrhewch y f *** outta yma
 • gtg - Gorfod mynd
 • gud - Da

H

 • h8 - Casineb
 • hella - Really
 • hv - Dweud
 • hw - Gwaith Cartref
 • hbd - Pen-blwydd Hapus

I

 • ib - Rwy'n ôl
 • ic - Rwy'n gweld
 • idc - Dydw i ddim yn poeni
 • idk - Dydw i ddim yn gwybod
 • iirc - Os cofiaf yn iawn
 • ik (r) - Rwy'n gwybod yn iawn?)
 • ilu - Rwyf wrth fy modd i chi
 • ily - Rwyf wrth fy modd i chi
 • im - Neges ar unwaith
 • imho - Yn fy marn ostyngedig
 • imo - Yn fy marn i
 • irl - Mewn bywyd go iawn

J

 • jk - Dim ond kidding

K

 • k - Iawn
 • kewl - Cool
 • kthnx - Iawn diolch

L

 • l - Lesbiaid
 • l8 - Hwyr
 • l8r - Yn ddiweddarach
 • lmao - Chwerthin fy a ** off
 • lol - Chwerthin yn uchel
 • lolll - Chwerthin yn uchel lawer
 • luv ya - Cariad chi

M

 • m - Gwryw
 • mirl - Cyfarfod mewn bywyd go iawn
 • mkay - Mmm, iawn
 • mmo - Multiple multiplayer ar-lein
 • mmorpg - Gêm chwarae rôl ar-lein aruthrol multiplayer
 • msg - Neges
 • mwah - I roi cusan

N

 • amherthnasol - Ddim ar gael neu ddim yn berthnasol
 • n2m - Dim byd gormod
 • nbd - Dim bargen fawr
 • ne - unrhyw
 • ne1 - Dylai unrhyw un
 • nm - Dim llawer / Dim llawer / Peidiwch byth â meddwl
 • noob - Yn fyr ar gyfer 'newbie', mae'n cyfeirio at gamer dibrofiad neu ddefnyddiwr cymunedol ar-lein
 • np - Dim problem
 • nthng - Dim
 • nvr - Peidiwch byth â
 • nw - Dim pryderon

O

 • oic - O dwi'n gweld
 • om - O fi fy
 • omg - O fy Nuw
 • omw - Ar fy ffordd
 • onl - Ar-lein
 • ot - Pwnc oddi ar y pwnc
 • ofa - Dros

P

 • brig - Yn anffodus
 • peeps - Pobl
 • pic - Llun
 • pir - Rhiant yn yr ystafell
 • pk - Lladd chwaraewr
 • pls - Os gwelwch yn dda
 • plz - Os gwelwch yn dda
 • yp - Neges Preifat
 • pmsl - Peeing fy hun yn chwerthin
 • pov - Safbwynt
 • ppl - Pobl
 • toreithiog - Mae'n debyg
 • pwn - Yn berchen, fel wrth goncro neu drechu
 • pwned - Yn berchen, fel mewn gorchfygu neu drechu

Q

 • qt - Cutie
 • qtpi - Pastai Cutie

R

 • r - A yw neu ein
 • rly - Really
 • rofl - Rholio ar y llawr chwerthin
 • rpg - Gêm chwarae rôl
 • ru - Wyt ti?
 • ruok - Wyt ti'n iawn?

S

 • sec - Ail
 • skl - Ysgol
 • smh - Yn ysgwyd fy mhen
 • sms - Gwasanaeth Neges Fer
 • felly - Sylweddol arall
 • sob - Mab i B * tch
 • sos - Help
 • spk - Siaradwch
 • srs - Difrifol
 • srsbsns - Busnes difrifol
 • srsly - O ddifrif
 • sry - Mae'n ddrwg gennym
 • str8 - Straight
 • cefnogaeth - Beth sydd i fyny
 • sux - sugno neu “mae'n sugno”
 • swag - Ymffrostio am sgiliau neu arddull rhywun

T

 • tbh - I fod yn onest
 • tc - Cymerwch ofal
 • tgif - Diolch i Dduw mae'n ddydd Gwener
 • thanq - Diolch yn fawr
 • Diolch - diolch
 • tmi - Gormod o wybodaeth
 • traws, t *, t + - Trawsrywiol
 • ttfn - Ta-ta am y tro
 • ttyl - Siaradwch â chi yn nes ymlaen
 • trydar - Twitter swydd
 • txt - Testun
 • ty - Diolch yn fawr

U

 • u - Chi
 • u2 - Ti hefyd
 • ul - Llwytho
 • ur - Eich neu chi

V

 • vm - Voicemail

W

 • [e-bost wedi'i warchod] - Beth?
 • w / - gyda
 • w / e - Beth bynnag neu benwythnos
 • w / o - Heb
 • w8 - Arhoswch
 • wag1 - Beth sydd i fyny
 • wbu - Beth amdanoch chi?
 • wk - wythnos
 • wrk - Gwaith
 • wtf - Beth mae'r f ***
 • wtg - Ffordd i fynd
 • WYSIWYG - Yr hyn a welwch yw'r hyn a gewch

X

 • x - cusanu

Y

 • y? - Pam?
 • yktv - Rydych chi'n gwybod y vibe
 • yolo - Dim ond unwaith rydych chi'n byw
 • yr - Eich
 • yw - Croeso

Z

#

 • 2 - I
 • 24 / 7 - Pedair awr ar hugain y dydd, saith diwrnod yr wythnos

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Mwy i'w Archwilio

Dysgu mwy am sut i amddiffyn eich plentyn ar-lein:

Dolenni ar y safle

Sgroliwch i Fyny