Apiau plant ar gyfer gwyliau ysgol

Gweler ein rhestr o apiau gwych 15 i gadw plant yn ddifyr yn ystod gwyliau'r ysgol.

Apiau oed-benodol i blant

Wrth i'r llwch setlo ar flwyddyn ysgol arall mae meddyliau teuluol yn troi at wyliau ac amser hamdden dros wyliau poeth yr haf (gobeithio). P'un a ydych chi'n mynd i ffwrdd neu'n aros gartref, mae'n hanfodol dod o hyd i ffyrdd o chwarae ac ymlacio gyda'ch plant.

Un ffordd o wneud hyn yw gydag apiau a gemau rhyngweithiol ar gyfer ffonau smart a thabledi y gall rhieni a phlant eu mwynhau gyda'i gilydd. O adloniant pur i brofiadau addysgol a chystadleuol dyma’r apiau 10 gorau i’ch cadw chi a’ch plant yn hapus drwy’r haf.

Apiau rhyngweithiol ar gyfer Blynyddoedd 0-5

Gwyliau bywyd Toca

Yn symbylu'r dychymyg i rieni a phlant

Ewch Ar wyliau ym mywyd Toca: Trelar gwyliau

Dyma'r diweddaraf yn yr apiau Toca Life. Bywyd Toca: Mae gwyliau'n gadael i blant benderfynu sut y dylai'r stori esblygu.

Gan gynnig bydoedd agored rhyngweithiol iawn, mae chwaraewyr yn ymchwilio i wahanol leoliadau gwyliau. O ddewis gwahanol fathau o deithio i bob math o weithgareddau gwyliau bydd Toca Life: Vacation yn tanio dychymyg plant ifanc fel dim ap arall.

Oedran: 4+
Cost: £ 2.49
Ar gael on Android a iOS

Chwarae Teulu Sesame Street

Mae'n cynnig gemau syml i'w chwarae all-lein gyda phlant yn unrhyw le

Chwarae Teulu Sesame Street o Sesame Street

Os hoffech chi ap sy'n mynd â'ch plentyn i ffwrdd o'r sgrin ac yn ei gadw'n brysur p'un ai gartref, yn y car neu'n teithio'n bell, dyma'r ap i chi.

Mae'n cynnig syniadau hwyliog i rieni 150 ar gyfer gemau i'w harchwilio gyda phlant sy'n eu helpu i wella eu meddwl beirniadol, eu hunanreoleiddio, eu cofio a mwy. Ar ddiwedd pob gêm, amlygir y sgiliau a ymarferir.

Oedran: 4+
Cost: £ 0.79
Ar gael on iOS

Yn ôl i'r brig

Apiau rhyngweithiol ar gyfer Blynyddoedd 0-5

Skylanders Battlecast

Gêm frwydr cardiau adeiladu dec am ddim

Trelar Battlecast Skylanders

Os oes gennych gefnogwyr Skylanders yn y teulu, neu os ydych chi'n chwilio am gêm gardiau ryngweithiol, strategol y gallwch chi i gyd ei mwynhau gyda'ch gilydd, mae hyn yn berffaith. Yn Skylanders mae chwaraewyr Battlecast yn casglu cardiau corfforol y gellir eu sganio i'r ap am alluoedd arbennig.

Mae'r gêm yn cynnwys mireinio'ch dec o alluoedd ac yna defnyddio pob un yn strategol mewn cyfres o frwydrau cardiau. Ynghyd â'r gameplay cytbwys mae nodwedd realiti estynedig sy'n gweld eich Skylanders yn brwydro yn y byd go iawn. Mae'n swnio'n syml ond mae'n cymryd llawer o amser a sgil i'w meistroli, felly bydd yn diddanu plant hŷn am gyfnodau hir.

Oedran: 9+
Cost: Am ddim (pryniant mewn-app nodwedd)
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Osmo

Set o gemau teuluol addysgiadol hwyliog

Mae Osmo yn cynnig cysylltu gemau corfforol â'r byd digidol.

Mae Osmo yn ystod o apiau addysgol ar gyfer yr iPad. Mae pob un yn gofyn am set o ddarnau corfforol i ryngweithio â nhw ac yn defnyddio drych arbennig i daflu syllu camera'r iPad i lawr i'r ddesg a'r darnau sydd wedi'u gosod arno.

Mae hyn yn creu gemau sillafu, mathemateg a chodio syml sy'n reddfol ac addysgol. Symlrwydd yr ap sy'n ei wneud yn wych i deuluoedd. Mae hyd yn oed rhai dulliau aml-chwaraewr i rieni a phlant chwarae'n gystadleuol neu'n gydweithredol.

Oedran: 6+
Cost: £ 29 - £ 129
Ar gael on iOS

Yn ôl i'r brig

Minecraft - Rhifyn Poced

Fersiwn symudol o'r Minecraft poblogaidd erioed

Trelar Rhifyn Poced Minecraft

Mae'n hawdd diswyddo Minecraft gan fod gêm eisoes wedi chwarae'n helaeth gan blant. Fodd bynnag, os nad yw'ch teulu wedi rhoi cynnig ar y rhifyn poced, mae'n werth edrych arno. Nid yn unig mae'n cynnwys yr holl ddiweddariadau diweddaraf ond mae'n cynnig ffordd syml o greu bydoedd newydd wrth fynd.

Chwarae hwn gyda'ch plentyn i gymryd ei dro yn adeiladu ac archwilio a gall greu ffordd unigryw i fwynhau amser gyda'ch gilydd. Rydym yn aml wedi creu prosiectau teuluol helaeth yng ngwlad gwyllt rhithwir Minecraft. Mae'n werth nodi a all chwarae plant ar-lein gyfathrebu â chwaraewyr eraill. Gellir osgoi hyn trwy chwarae ar ei ben ei hun neu chwarae gydag oedolyn sy'n bresennol.

Oedran: 9+
Cost: £ 4.99
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Antur Alto

Gêm fideo bwrdd eira rhedwr diddiwedd

Trelar Antur Alto

Mae cynsail yr ap rhedwr diddiwedd hwn yn syml: sgïo i lawr mynydd anfeidrol i ddal eich Llamas sydd wedi dianc. Mae'r graffeg hardd a'r rheolyddion hynod syml yn gwneud hyn yn ddelfrydol ar gyfer plant o bob oed. Yn syml, tapiwch y sgrin i neidio dros rwystrau a dal eich bys i lawr yn hirach i dynnu triciau.

Wrth ichi chwarae, mae tirwedd y mynydd yn newid o ddydd i nos ac o haul i law. Cymerwch eich tro yn y teulu i gystadlu am y sgôr uchel a datgloi cymeriadau newydd. Yn aml fe welwch eich plant yn gwneud yn sylweddol well na chi'ch hun, sy'n wych i'w hyder.

Oedran: 9+
Cost: Am ddim
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Algebra Dragonbox

Gêm sy'n dysgu algebra yn gyfrinachol

Trelar Algebra Dragonbox

Gêm bos syml yw hon am baru a thrin gwahanol flychau i glirio pob sgrin. Gyda delweddau hyfryd ac effeithiau sain gwych, bydd chwaraewyr yn mwynhau symud ymlaen trwy'r lefelau.

Yr hyn nad ydyn nhw'n ei sylweddoli yw bod hyn yn dysgu algebra o'r pethau sylfaenol i hafaliadau cydamserol datblygedig. Yr athrylith yw bod hynny'n gwneud hyn gyda lluniau a synau ac nid yw plant hyd yn oed yn sylwi eu bod nhw'n dysgu.

Oedran: 6+
Cost: £ 3.99
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Ap Materion Rhyngrwyd

Gêm dau chwaraewr hawdd ei dysgu ar un sgrin

Arddangosfa Ap e-Ddiogelwch Materion Rhyngrwyd

'Internet Matters' yw ein ap sydd wedi'i gynllunio i helpu rhieni i siarad am faterion diogelwch ar-lein gyda'u plant, ac i sicrhau eu bod yn gwneud dewisiadau craff i gadw'n ddiogel ar-lein.

Mae'r ap cydweithredol sgrin-sgrin yn eu helpu i feddwl am yr hyn y byddent yn ei wneud pe byddent yn wynebu gwahanol sefyllfaoedd ar-lein; o seiberfwlio i rannu cynnwys gyda rhywun nad ydyn nhw'n ei adnabod

Oedran: 8+
Cost: Am ddim
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Neidio Wrestle

Gêm dau chwaraewr hawdd ei dysgu ar un sgrin

Trelar Neidio Wrestle

Mae hwn yn app hwyliog i ddau chwaraewr. Mae un person yn dal pob pen o'r app ac mae ganddo botwm i'w wasgu. Yr her i bob chwaraewr yw cael y gwrthwynebwyr i ben ar lawr gwlad trwy amseru'ch botwm yn pwyso'n berffaith.

Mae'n swnio'n syml ond mewn gwirionedd mae ennill yn fwy cymhleth nag y mae'n swnio gan fod y gêm yn defnyddio ffiseg amser real i gyfrifo canlyniad pob gwasg botwm.

Oedran: 9+
Cost: £ 0.79
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Apiau rhyngweithiol ar gyfer 11- 13 Years

Pokemon GO

Gêm Realiti Estynedig sy'n annog chwarae yn yr awyr agored

Trelar Pokémon Go

Mae'n werth ystyried ap y foment am hwyl dros yr haf gyda'r teulu. Fel gemau Pokémon eraill, rhaid i chi ddod o hyd i amrywiaeth o greaduriaid ffantasi a'u dal. Yn wahanol i gemau eraill, cyflawnir hyn nid ar y sgrin ond yn y byd go iawn. Gan ddefnyddio'ch lleoliad GPS mae'r app yn dweud wrthych pryd mae Pokémon gerllaw pan fyddwch chi'n defnyddio'ch camera ffôn i'w dal.

Fel geogelcio mae'n cynnig esgus perffaith dros fynd am dro yn yr haf. Chwarae'r gêm gyda'ch gilydd a gallwch gystadlu i gasglu'r mwyaf o Pokémon. Gallwch hefyd ymweld â lleoliadau brwydr Campfa arbennig i herio chwaraewyr Pokémon eraill yn eich dinas. Mae ei chwarae gyda'i gilydd fel teulu hefyd yn lleihau'r risg y bydd eich plant yn crwydro i leoliadau y byddai'n well gennych eu hosgoi.

Oedran: 11 +
Cost: Am ddim
Ar gael on Android a iOS

Spaceteam

Gêm fideo aml-chwaraewr lle mae timau'n gweiddi'n dechnegol i ennill

Trelar Pokémon Go

Mae'r gêm anarferol hon yn debyg i ddim arall. Mae hyd at bedwar chwaraewr yn cael panel rheoli llong ofod ar eu dyfeisiau ar wahân. Yna mae'n rhaid iddynt gyfathrebu i ddweud wrth ei gilydd pa fotymau, ysgogiadau a llithryddion sydd angen eu haddasu cyn i'r amser ddod i ben. Wrth i'r cloc dicio i lawr mae'n troi'n gêm wyllt o gyfathrebu ac ymatebion cyflym. Chwaraewch hwn gyda'r teulu dros yr haf a byddwch chi'n darganfod pa mor dda (neu ddrwg) ydych chi am weithio fel tîm - a chael llawer o hwyl a chwerthin ar hyd y ffordd.

Oedran: 9+
Cost: Am ddim
Ar gael on Android a iOS

Corn y Môr

Gêm fideo act-antur

Trelar Oceanhorn

Mae hon yn gêm antur eithriadol ar gyfer tabledi a ffonau smart. Mae graffeg hardd a sgôr cerddorfaol yn cynnig profiad antur.

Gan gymryd ciw o gemau fel Zelda ar systemau Nintendo byddwch yn archwilio amrywiaeth o fydoedd gan ddatblygu eich sgiliau a'ch adnoddau. Mae Dungeons yn cynnig mwy o her pos trwy'r amser tra bod stori gymhellol yn eich galw ymlaen. Chwaraewch y gêm gyda'ch gilydd fel teulu a darganfyddwch pa angenfilod sy'n llechu o dan y moroedd.

Oedran: 11 +
Cost: £ 6.99
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Heads Up!

Gêm barti wedi'i chreu gan Sioe Ellen DeGeneres

Pen i fyny! Trelar

Heads Up! yn gêm barti wych i deuluoedd a ffrindiau sy'n cyfuno gemau fideo a gemau rydyn ni'n caru eu chwarae yn y byd go iawn. Mae'r ap yn cynnig ystod o opsiynau a phrynu mewn-app ychwanegol ar gyfer ychwanegiadau gwych.

Nod y gêm yw dyfalu'r atebion a rhoi awgrymiadau ar eu cyfer. Gallwch hefyd wylio'ch ffrindiau a'ch teulu yn gwneud awgrymiadau trwy wneud gweithredoedd sy'n ychwanegu elfen arall o hwyl.

Oedran: 11 +
Cost: £ 0.79
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Apiau rhyngweithiol ar gyfer 14 + Years

A Ystafell Dark

Gêm chwarae rôl yn seiliedig ar destun gyda gwahaniaeth

Sgriniau Gromsocial

Mae'r gêm antur anarferol hon ar gyfer plant hŷn y teulu ac mae'n cynnig profiad diddorol ac unigryw. Wedi'i gyflwyno gydag un botwm sy'n cynnau tân, mae'r gêm yn cael ei chyflwyno'n gyfan gwbl mewn testun.

Efallai bod hyn yn swnio'n hen ffasiwn ond yr hyn sy'n datblygu'n raddol o'r wasg botwm sengl honno yw antur ymledol gyda gelynion annisgwyl a map enfawr i archwilio archwilio arddull Pokémon, rheoli adnoddau a brwydrau amser real. Mae fel amser stori gwirioneddol ryngweithiol lle gall rhieni ymgysylltu'n uniongyrchol â'u plant.

Oedran: 11 +
Cost: £ 0.79
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Bounden

Gêm ddacio i ddau o bobl, cymysgedd o twister a bale

Trelar Bounden

Gêm ddawnsio i ddau chwaraewr, gyda choreograffi gan Bale Cenedlaethol yr Iseldiroedd. Twist a throelli'n gain, neu ymglymu â ffrind.

Gan ddal naill ben dyfais, rydych chi'n gogwyddo'r ddyfais o amgylch rhith-sffêr gan ddilyn llwybr cylchoedd. Rydych chi'n siglo'ch breichiau ac yn troi eich corff, a chyn i chi ei wybod, rydych chi eisoes yn dawnsio.

Oedran: 14 +
Cost: £ 2.29
Ar gael on Android a iOS

Yn ôl i'r brig

Sgroliwch i Fyny