BWYDLEN

Gosodiadau Preifatrwydd Parti Tŷ

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae gan yr app Houseparty ystod o leoliadau preifatrwydd a diogelwch a all eich helpu i reoli pwy all gael sgyrsiau gyda chi a gweld a ydych chi'n weithredol ar yr ap. Gallwch hefyd optio allan o rai ffyrdd y gellir defnyddio'ch data personol ar y platfform.

Mae Epic Games wedi dod â pharti tŷ i ben. Mae’n bosibl y bydd gan y rhai sydd wedi’i lawrlwytho cyn mis Medi 2021 fynediad o hyd ond ni ellir gwneud cyfrifon newydd.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Parti Tŷ

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i gloi ystafelloedd ar yr ap i atal dieithriaid rhag mynd i sgyrsiau

Ar ôl i chi fewngofnodi i'r ap, tapiwch yr eicon clo ar waelod y sgrin i gloi'r ystafell i bobl nad ydych chi wedi eu gwahodd i mewn.

ystafelloedd clo tai-diogelwch-cloeon
2

Sut i osod gosodiadau lleoliad

1. Tapiwch yr wyneb ar ochr chwith y sgrin a ac yna tapiwch y cog ar frig y ddewislen.

2. Ar y ddewislen gosodiadau, tapiwch ganiatadau anhd yna analluoga rhannu Lleoliad.

1
partty tŷ-diogelwch-lleoliad-1
2
lleoliad tŷ-diogelwch-lleoliad
3

Sut i alluogi Modd Preifat

Bydd Modd Preifatrwydd yn sicrhau y bydd pob ystafell yr ewch iddi yn cael ei chloi yn ddiofyn.

1. Tapiwch yr wyneb ar ochr chwith y sgrin a ac yna tapiwch y cog ar frig y ddewislen.

2. Tapiwch yr opsiwn Modd Preifatrwydd ar y ddewislen gosodiadau i alluogi modd preifat.

1
partty tŷ-diogelwch-lleoliad-1
2
modd tŷ-diogelwch-preifatrwydd-modd
4

Sut i reoli hysbysiadau ffrindiau, adrodd a blocio

Gallwch ddewis ysbrydoli ffrind fel na fyddant yn cael gwybod mwyach eich bod ar yr ap. Gallwch hefyd fudo ffrind i beidio â derbyn unrhyw hysbysiad ei fod ar yr ap. Os ydych chi am riportio a rhwystro ffrindiau mae gennych yr opsiwn hwn ar yr app hefyd.

1. Ewch i'ch rhestr ffrindiau

2. Tap ar y tri dot wrth ymyl y ffrind yr hoffech chi ei reoli

3. Yna tap ar 'Ghosting', 'In the House' i droi actifadu neu ddadactifadu'r opsiwn.

4. Gallwch hefyd anghyfeillio neu riportio neu rwystro ffrind ar y fwydlen hon.

hysbysiadau parti-adrodd-ysbrydion-hysbysiadau
5

Sut i ddatgysylltu apiau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â'r app

Gallwch ddewis datgysylltu'ch apiau cymdeithasol o'r platfform i gyfyngu ar nifer y bobl y mae'n awgrymu eu gwahodd ar yr app.

1. Ar y ddewislen gosodiadau, tapiwch ganiatâd ac yna analluoga rhannu Lleoliad.

2. Tap ar y 'Connect Facebook' i analluogi'r caniatâd hwn.

partner tŷ-diogelwch-cysylltu-cymdeithasol
6

Sut i 'sleifio i mewn' yr ap heb i gysylltiadau gael eu hysbysu

Pwyswch a dal eicon yr app ar eich sgrin ac ni fydd yr ap yn anfon unrhyw hysbysiadau at eich ffrindiau i ddangos eich bod yn weithredol ar yr app.

parthau tŷ-diogelwch-sleifio i mewn
7

Sut i gyfyngu ar y defnydd o ddata ar yr ap

Yn ôl polisi Preifatrwydd Houseparty gallwch anfon e-bost [e-bost wedi'i warchod] i optio allan a chyfyngu ar y ffyrdd y gellir defnyddio'ch data personol ar yr ap.

polisi tŷ-preifatrwydd-preifatrwydd