Canllaw rheolaethau rhieni Cyfaill Band Eang Sky | Materion Rhyngrwyd

Bydi Band Eang Sky

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Sky Broadband Buddy yn helpu i reoli pob sgrin yn eich cartref o ap ar eich ffôn. Mae fel teclyn rheoli o bell ar gyfer y rhyngrwyd ac mae eisoes yn eich Hwb Band Eang Sky.

Beth sydd ei angen arna i?

Mae Sky Broadband Buddy yn rhan o becyn ychwanegiad Sky Broadband Boost. I fod yn gymwys i ymuno â Hwb Band Eang mae angen i chi naill ai gymryd neu ail-gontractio i'n pecynnau band eang newydd - Sky Broadband Essential neu Sky Broadband Superfast.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Dyfeisiau symudol
icon Amserydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Cyn i chi ddechrau defnyddio Sky Broadband Buddy, mae angen i chi fod ar un o becynnau band eang cyfredol Sky a chael Hwb Band Eang Sky.

Fe fydd arnoch chi hefyd angen eich Sky iD a ffôn neu dabled Apple neu Android gydnaws i lawrlwytho'r ap.

sky-broadband-buddy-step-by-step-guide_screen1a_iphonexspacegrey_portrait
2

Ar ôl i chi lawrlwytho'r ap, dewiswch sefydlu app rhiant ac yna llofnodi i mewn gan ddefnyddio'ch statws Sky ID presennol.

sky-broadband-buddy-step-by-step-guide_screen2_iphonexspacegrey_portrait-2
3

Dechreuwch trwy sefydlu'r app rhiant ar eich dyfais. Yna fe'ch anogir i sefydlu proffiliau unigol ar gyfer aelodau'ch teulu.

sky-broadband-buddy-step-by-step-guide_screen3b_iphonexspacegrey_portrait
4

Ar gyfer pob proffil, gallwch ddewis gwahanol hidlwyr, terfynau amser, amser gwely a mwy.

sky-broadband-buddy-step-by-step-guide_screen4c_iphonexspacegrey_portrait
5

Gallwch hefyd ddefnyddio'r app i wobrwyo plant sydd â mwy o amser sgrin trwy fynd i 'wobrwyon' ar eu proffil a dewis un o'r opsiynau o'r rhestr.

sky-broadband-buddy-step-by-step-guide_screen5c_iphonexspacegrey_portrait
6

Os hoffech gael mwy o amser teuluol ac yr hoffech 'oedi'ch rhyngrwyd', ewch i hafan Sky Broadband Buddy a tapio'r botwm saib a bydd hyn yn oedi'r rhyngrwyd ar gyfer pob dyfais gysylltiedig.

sky-broadband-buddy-step-by-step-guide_screen6_iphonexspacegrey_portrait
7

I reoli dyfais eich plentyn y tu allan i'ch cartref, lawrlwythwch yr ap ar ei ddyfais a dewiswch sefydlu app kid. Sganiwch y cod QR ar gyfer pob dyfais i baru i'r app rhiant fel y gallwch reoli eu mynediad o gwmpas 3G / 4G.

sky-broadband-buddy-step-by-step-guide_screen7b_iphonexspacegrey_portrait
Sgroliwch i Fyny