Cartref Samsung Plant

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gweld sut i osod clo PIN, creu proffil plentyn a gosod terfynau amser dyddiol ar Gartref Samsung Kids. Mae hwn ar gael ar gyfer tabledi a ffonau smart Samsung gyda system weithredu Android 9.0. Mae'n caniatáu ichi helpu i lunio amgylchedd diogel i'ch plentyn archwilio a chysylltu â'r byd.

Beth sydd ei angen arna i?

Dyfais Samsung a Kids Home

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Amserydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i ddefnyddio'r Panel Cyflym i gael mynediad i Kids Home:

Cam 1. Datgloi eich ffôn

Cam 2. Sychwch i lawr o ben y ffôn i ddatgelu gosodiad mynediad cyflym

Cam 3. Sychwch i lawr ar y tab cychwynnol i ddatgelu'r panel cyflym. Swipe i'r chwith ac yna dewis Cartref Plant

1
cyflym-panel-1-2
2
cyflym-panel-2-2
3
cyflym-panel-3-1
2

Sut i ddechrau Plant Cartref:

Cam 1. Wrth sefydlu Kids Home am y tro cyntaf bydd y ddewislen hon yn ymddangos. Cliciwch nesaf i sefydlu'r app.

2 cam. Rhowch PIN diogel ar gyfer Kids Home.

Nodyn: peidiwch â rhannu hyn gyda'ch plentyn.

Cam 3. Ail-nodwch eich PIN Cartref Plant fel cadarnhad.

Cam 4. Bydd tudalen gartref Kids Home yn agor.

Nodyn: Ni chewch eich annog i sefydlu PIN os ydych wedi gosod clo dyfais. Defnyddir eich dull cloi presennol i gael mynediad at Kids Home.

1
cychwyn-plant-cartref-1
2
cychwyn-plant-cartref-2
3
cychwyn-plant-cartref-3
4
cychwyn-plant-cartref-4
3

Sut i lawrlwytho apiau brodorol ar Kids Home:

Cam 1. Dadlwytho Apps Cartref Brodorol Plant

Cam 2. Tap ar yr apiau i'w lawrlwytho

Cam 3. Ar ôl lawrlwytho'r holl apiau, mae Kids Home yn barod i'w defnyddio

NODYN: dim ond ar unrhyw un adeg y gallwch chi lawrlwytho apiau 3

1
lawrlwytho-brodorol-1
2
lawrlwytho-brodorol-2-1
3
lawrlwytho-brodorol-3
4

Sut i fynd i mewn i'r ardal Rheolaethau Rhieni:

Cam 1. I fynd i mewn i feysydd Rheoli Rhieni Cartref Plant cliciwch ar y tri dot bach yng nghornel dde'r sgrin

Cam 2. Cliciwch Rheolaethau Rhieni

Cam 3. Rhowch eich PIN Cartref Plant

Cam 4. Gallwch nawr gael mynediad i ardal Rheolaethau Rhieni Cartref Plant

1
enter-parental-rheolaethau-1-1
2
enter-parental-rheolaethau-2-1
3
enter-parental-control-3
4
enter-parental-control-4
5

Sut i ychwanegu Proffil Plant:

Cam 1. Tap ar y faner Enw

Cam 2. Teipiwch enw a dyddiad geni eich plentyn

Cam 3. Cliciwch Cadw

Cam 4. Nawr rydych chi wedi sefydlu Proffil Plant yn llwyddiannus

1
ychwanegu-proffil-1-1
2
ychwanegu-proffil-2-1
3
ychwanegu-proffil-3-1
4
ychwanegu-proffil-4-1
6

Sut i osod Amser Chwarae Dyddiol mewn Gosodiadau Cyflym:

Cam 1. Datgloi eich ffôn

Cam 2.  Swipe i lawr o ben y ffôn

Cam 3. Sychwch i lawr ar y tab cychwynnol i ddatgelu rhyngwyneb defnyddiwr. Sychwch i'r chwith ac yna dewiswch y geiriau Kids Home

Cam 4. Dewiswch derfyn amser chwarae ar Kids Home

1
dyddiol-chwarae-amser-1
2
dyddiol-chwarae-amser-2
3
daiey-play-time-3-1
4
dyddiol-chwarae-amser-4
7

Sut i osod amser chwarae dyddiol trwy'r ardal Rheoli Rhieni:

Cam 1. Cliciwch y tri dot bach yng nghornel dde uchaf y sgrin

Cam 2. Cliciwch ar Rheolaethau Rhieni

Cam 3. Teipiwch eich PIN Cartref Plant

Cam 4. I osod terfynau amser chwarae dyddiol swipe ar hyd y bar

Cam 5. Neu fwy o opsiynau Cliciwch Gweld mwy

Cam 6. Gosod terfynau Dydd yr Wythnos a'r Penwythnos trwy lusgo ar hyd y bar amser

1
dyddiol-amser chwarae-1-1
2
dyddiol-plattime-2-1
3
dyddiol-chwarae-amser-rheoli-3
4
dyddiol-amser chwarae-4-1
5
dyddiol-amser chwarae-5-1
6
dyddiol-amser chwarae-6-1
8

Sut i ychwanegu cysylltiadau:

Cam 1. Sgroliwch i lawr yr ardal Rheolaethau Rhieni i cynnwys a ganiateir a chliciwch Contacts

Cam 2. Cliciwch Ychwanegu

Cam 3. Cliciwch ar unrhyw gysylltiadau yr ydych yn dymuno i'ch plentyn allu cyfathrebu â nhw o'ch Cysylltiadau eich hun tra ar Kids Home

Cam 4. Cliciwch Ychwanegu

Cam 5. Bydd y cysylltiadau hyn yn ymddangos ar ap Kids Home My Phone

1
cysylltiadau-1-1
2
cysylltiadau-2-1
3
ychwanegu-cysylltiadau-3
4
ychwanegu-cysylltiadau-4
9

Sut i ychwanegu apiau: 

Cam 1. Sgroliwch i lawr i'r ardal Rheolaethau Rhieni i cynnwys a ganiateir a chliciwch apps

Cam 2. Gweld yr apiau y mae eich plentyn wedi'u lawrlwytho ar Kids Home

Cam 3. Cliciwch Ychwanegu i ychwanegu mwy o apiau i Kids Home

Cam 4. Dewiswch pa apiau yr hoffech i'ch plentyn gael mynediad atynt ar Kids Home o'ch casgliad eich hun ac yna cliciwch Ychwanegu 

Cam 5. Ar ôl ychwanegu'r apiau hyn, bydd eich plentyn yn gallu eu defnyddio ar Kids Home

1
add-apps-1-1
2
add-apps-2-1
3
add-apps-3-1
4
add-apps-4-1
5
add-apps-5
10

Sut i ychwanegu cyfryngau ar Kids Home: 

Cam 1.  Sgroliwch i lawr yr ardal Rheolaethau Rhieni i cynnwys a ganiateir a chliciwch cyfryngau

Cam 2.  Gweld y Cyfryngau rydych chi wedi'u lawrlwytho ar Kids Home a chlicio Ychwanegu i ychwanegu mwy

Cam 3. Dewiswch gyfryngau rydych chi am eu hychwanegu o'ch casgliad eich hun ac yna cliciwch Ychwanegu i'w ychwanegu at Kids Home

1
ychwanegiad-cyfryngau-1-1
2
ychwanegiad-cyfryngau-2-1
3
ychwanegiad-cyfryngau-3-1
11

Sut i ychwanegu cerddoriaeth ar Kids Home:

Cam 1. Sgroliwch i lawr yr ardal Rheolaethau Rhieni i gynnwys a ganiateir a cliciwch Cerddoriaeth

Step2. Gweld y gerddoriaeth rydych chi wedi'i lawrlwytho ar Kids Home a chlicio Ychwanegu i ychwanegu mwy

Cam 3. Dewiswch gerddoriaeth rydych chi am ei hychwanegu o'ch casgliad eich hun ac yna cliciwch Ychwanegu i'w ychwanegu at Kids Home

1
ychwaneg-gerddoriaeth-1-1
2
ychwaneg-gerddoriaeth-2-1
3
ychwaneg-gerddoriaeth-3-1
12

Sut i gau Cartref Plant: 

Cam 1. y tri dot bach yng nghornel dde uchaf y sgrin

Cam 2. Caewch Gartref Plant

Cam 3. Teipiwch eich PIN Cartref Plant i adael yr App

1
agos-blant-cartref-1-1
2
agos-blant-cartref-2-1
3
agos-blant-cartref-3
Sgroliwch i Fyny