BWYDLEN

Ap a Allweddell BBC Own It

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae cael y ffôn cyntaf hwnnw yn foment fawr i unrhyw blentyn. Ond i rieni a gofalwyr, mae'n aml yn amser pryderus hefyd. Mae bysellfwrdd ac ap Own It yn rhoi tawelwch meddwl i rieni trwy rymuso plant i wneud dewisiadau craff a'u helpu i fyw bywyd cadarnhaol ar-lein.

Beth sydd ei angen arna i?

Ffôn clyfar

Mae'r ap a'r bysellfwrdd Own It yn gadael i blant: cael cyngor pryd bynnag maen nhw'n teipio, olrhain eu teimladau, ennill bathodynnau wrth iddyn nhw adlewyrchu, dod o hyd i help pan maen nhw ei angen a chymryd cwisiau i ddysgu mwy amdanyn nhw eu hunain.

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Own Mae'n annog plant i ychwanegu nodiadau a myfyrio ar eu hemosiynau, yn debyg iawn i ychydig o ddyddiadur.

Dyma sut i ychwanegu nodyn:

1 cam - lansio'r app Own It a tapio'r botwm o dan yr wyneb

2 cam - dewiswch emoji

3 cam - dewiswch ail emoji o'r set ehangach

4 cam - teipiwch nodyn a dewis 'done'

5 cam - adolygwch eich nodyn a'ch 'gorffen'

6 cam - pwyswch yr eicon swigod ar waelod y sgrin a gwyliwch eich nodyn yn ymddangos

1
ios-device-own-it-themed-notch-10
2
ios-device-own-it-themed-notch-17
3
ios-device-own-it-themed-notch-16
4
ios-device-own-it-themed-notch-13
5
ios-device-own-it-themed-notch-22
6
ios-device-own-it-themed-notch-15
2

Sut i ddefnyddio'r bysellfwrdd

Daw'r app Own It gyda bysellfwrdd arbennig. Gellir defnyddio hwn yn union fel unrhyw fysellfwrdd arall - i deipio negeseuon i ffrindiau, postio diweddariad neu chwilio ar-lein - ond mae hefyd yn rhoi awgrymiadau defnyddiol a chyngor cyfeillgar i blant pan fydd ei angen arnynt.

Dyma sut i ddefnyddio bysellfwrdd Own It:

1 cam - agorwch eich hoff ap negeseuon a dewiswch y blwch testun i weld bysellfwrdd Own It

2 cam - dechreuwch deipio a gwylio wrth i'r wyneb bach ymateb i deimlad eich neges

3 cam - tapiwch yr wyneb bach i ddarganfod mwy

Gallwch chi brofi'r bysellfwrdd i weld beth mae'n ei ddweud mewn gwahanol sefyllfaoedd. Er enghraifft, fe allech chi deipio:

- 'Rwy'n casáu ti i weld ymateb y bysellfwrdd i bwyll '

- 'caru ti i weld y bysellfwrdd yn rhoi adborth cadarnhaol '

- 'Rwy'n cael fy mwlio i gael cefnogaeth ar unwaith '

1
ios-device-own-it-themed-notch-18
2
ios-device-own-it-themed-notch-20
3
ios-device-own-it-themed-notch-21
3

Sut i ddefnyddio 'popeth amdanaf i' 

Mae Popeth amdanaf i mae'r adran yn gartref i adran eich plentyn:

- nodiadau

- bathodynnau (enillir trwy gwblhau cwisiau neu ychwanegu nodiadau)

- mewnwelediadau defnydd ffôn (megis pa mor hir rydych chi wedi bod ar eu ffôn gyda'r nos)

Gall plant weld eu cyflawniadau a'u mewnwelediadau dros y dyddiau 7 diwethaf, neu fyfyrio ar eu hemosiynau gyda golwg y mis.

Dyma sut i ddefnyddio'r Popeth amdanaf i adran hon:

Cam 1 - lansio'r app Own It a tapio'r eicon swigod ar waelod ochr dde'r sgrin

2 cam - cliciwch ar y swigod i weld nodiadau, bathodynnau a mewnwelediadau

3 cam - newid i olwg y mis i weld eich cyflawniadau a'ch mewnwelediadau, o fis i fis

1
ios-device-own-it-themed-notch-15
2
ios-device-own-it-themed-notch-23
3
ios-device-own-it-themed-notch-24
4

Sut i ddefnyddio'r adran 'da i wybod'

Mae Da i wybod adran yw lle gall eich plentyn ddod o hyd i lwyth o gynnwys defnyddiol, gan gynnwys:

- fideos

- cwisiau

- erthyglau

Gall plant bori cynnwys yn ôl thema - fel cyfeillgarwch ac teimladau - neu ddod o hyd i gynnwys wedi'i deilwra'n arbennig ar eu cyfer yn y I chi adran hon.

Dyma sut i roi cynnig arni:

1 cam - lansiwch yr app Own It a tapiwch eicon y cardiau ar waelod chwith y sgrin

2 cam - sgroliwch trwy'r cynnwys trwy glicio ar y categorïau

3 cam - cliciwch i ddarllen erthyglau a gwylio fideos

1
ios-device-own-it-themed-notch-25
2
ios-device-own-it-themed-notch-26
3
ios-device-own-it-themed-notch-27