Gosodiadau diogelwch Pinterest

Canllaw cam wrth gam i reolaethau diogelwch a phreifatrwydd

Mae gosodiadau diogelwch Pinterest yn helpu i gadw defnyddwyr yn ddiogel ar y platfform ac yn yr app Pinterest. O reoli cynnwys i hidlo geiriau, mae ein canllaw cam wrth gam yn ei gwneud hi'n hawdd rhoi diogelwch yn gyntaf.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Pinterest a'r ap symudol

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Cynnwys amhriodol
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Hunanladdiad a Hunan-niweidio
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i addasu eich porthiant cartref

Mae diogelwch Pinterest yn dechrau gyda sicrhau bod y cynnwys rydych chi neu'ch plentyn yn ei weld yn briodol. Gallai hyn olygu tynnu sylw at gynnwys sy’n effeithio’n gadarnhaol ar lesiant neu sy’n briodol i’w hoedran.

I addasu eich porthiant cartref:

1 cam - O'ch porthiant, tapiwch ar eich proffil. Tap y 3 dot llorweddol ar ochr dde uchaf eich proffil a dewiswch Gosodiadau.

2 cam - Tap Tiwniwr porthiant cartref ac yna Pynciau.

I ychwanegu pwnc newydd, tapiwch y blwch coch wedi'i labelu Ychwanegu pynciau. Dewiswch o'r pynciau sydd ar gael i'w hychwanegu at eich porthiant.

I ddileu pwnc, tapiwch y marc tic.

1
sut-i-addasu-eich-cartref-bwyd-pinterest
2
sut-i-addasu-eich-cartref-bwyd-pinterest2
2

Ble i hidlo sylwadau

Mae rhan o osodiadau diogelwch Pinterest yn cynnwys hidlwyr sylwadau. Mae eu canllawiau cymunedol yn nodi y gellir dileu sylwadau os ydynt yn cynnwys unrhyw beth sy'n ymwneud â chynnwys rhywiol eglur, cynnwys hunan-niweidio, gweithgareddau atgas a mwy.

Fodd bynnag, gall hidlwyr sylwadau gadw sylwadau ychwanegol a allai sbarduno neu niweidio defnyddiwr.

I hidlo sylwadau:

1 cam - O'ch proffil, tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf a dewis Gosodiadau.

2 cam - Dewiswch Caniatâd cymdeithasol a tapiwch y toggle nesaf i Hidlydd â llaw i'w droi ymlaen.

3 cam - Llenwch y geiriau neu'r ymadroddion yr hoffech eu hidlo allan, gan wahanu pob un newydd â choma. Tap Save.

Sylwch fod hyn yn effeithio ar sylwadau yn unig. I hidlo cynnwys, rhaid i chi addasu eich porthiant.

lle-i-hidlo-sylwadau-1
3

Sut i reoli hysbysiadau gwthio

Mae llawer o apiau cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio hysbysiadau gwthio i rybuddio defnyddwyr am ddiweddariadau. Fodd bynnag, mae'r hysbysiadau gwthio hyn yn aml yn tynnu sylw ac yn cynyddu amser sgrin. Sicrhewch nad ydych chi'n sgrolio'n ddiddiwedd ar Pinterest trwy ddiffodd yr hysbysiadau hyn.

I ddiffodd hysbysiadau gwthio:

1 cam – Ewch i'ch gosodiadau cyfrif (ewch i'ch proffil > tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf > tap Gosodiadau).

2 cam - Dewiswch Hysbysiadau ac yna Trwy hysbysiad gwthio.

3 cam - Dewiswch pa hysbysiadau gwthio yr hoffech eu diffodd neu ddewis eu gwneud Diffoddwch y cyfan ar y brig.

sut-i-reoli-gwthio-hysbysiadau-ar-pinterest
4

Ble i sefydlu caniatâd preifatrwydd

Mae diogelwch Pinterest yn dechrau gyda phreifatrwydd. Er y gallech ryngweithio â defnyddwyr eraill ar y platfform, gallwch reoli faint o wybodaeth y gallant hwy neu ddefnyddwyr y tu allan i'r platfform ei weld.

I sefydlu rheolyddion preifatrwydd:

1 cam - Ewch i'ch Gosodiadau o'ch proffil trwy dapio'r Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf. Dewiswch Preifatrwydd a data.

2 cam - Tap y toggle i llwyd i ddiffodd gosodiad. Os yw'n ddu, mae hynny'n golygu ei fod ymlaen. I gael y preifatrwydd gorau posibl, togwch y gosodiadau hyn i ffwrdd.

Opsiynau preifatrwydd:

Chwilio preifatrwydd: a yw'ch proffil yn ymddangos mewn peiriannau chwilio fel Google

Storio eich cysylltiadau: yn gadael i Pinterest gael mynediad at gysylltiadau eich dyfais

Personoli data: mae'r 4 opsiwn hyn yn cysylltu â hysbysebion a chwcis. Yn yr un modd mae gwefan yn storio cwcis i roi argymhellion perthnasol i chi, gall yr ap wneud yr un peth os na chaiff y rhain eu diffodd.

lle-i-sefydlu-preifatrwydd-caniatâd-pinterest
5

Trowch ddilysiad dau ffactor ymlaen

Gall dilysu dau ffactor wella diogelwch Pinterest trwy ddarparu diogelwch ychwanegol. Wedi'i gynnig gan lawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac apiau nawr, mae dilysu dau ffactor yn gofyn am fewngofnodi newydd i nodi cod cyfrinachol yn ogystal â manylion mewngofnodi rheolaidd.

I sefydlu dilysiad dau ffactor:

1 cam - Ewch i'ch Gosodiadau a tap Diogelwch a mewngofnodi.

2 cam - Tap y toggle wrth ymyl dilysu dau ffactor i'w droi ymlaen. Rhaid cadarnhau eich e-bost gyda chyfrinair unigryw er mwyn i hwn gael ei droi ymlaen.

tro-ar-ddau-ffactor-dilysu-pinterest
6

Sut i adrodd Pin

Er bod Pinterest wedi glir canllawiau cymunedol, gallai rhai Pinnau sy'n mynd yn groes i'r polisïau hyn wneud eu ffordd i mewn i borthiant defnyddiwr. O'r herwydd, mae'n bwysig rhoi gwybod am y cynnwys hwn i'w ddileu.

I adrodd am Pin:

1 cam - Ar y pin, tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf. Tap Pin Adroddiad.

2 cam - Dewiswch y rheswm sy'n gweddu orau i sut mae'n mynd yn groes i'r canllawiau cymunedol. Dewiswch adroddiad. Gallwch hefyd ddewis rhwystro'r defnyddiwr trwy dapio'r toggle dan Adroddiad.

sut-i-adrodd-a-pin-pinterest
7

Sut i rwystro neu riportio defnyddiwr

Er mwyn aros yn ddiogel ar Pinterest, weithiau efallai y bydd angen i chi rwystro neu riportio defnyddiwr. Gallwch rwystro defnyddiwr am unrhyw reswm ond ni fyddwch yn gallu rhyngweithio â'i gilydd o gwbl. Dim ond am sbam y gallwch chi riportio defnyddiwr. Os ydynt yn Pinio cynnwys amhriodol, rhaid i chi adrodd y Pin yn uniongyrchol.

I rwystro neu riportio defnyddiwr:

1 cam - Ewch i'r defnyddiwr proffil. Tap y Dotiau 3 iawn i ble mae'n dweud Dilynwch (neu Yn dilyn).

2 cam - Dewiswch Bloc or Adrodd defnyddiwr am sbam.

3 cam - Tap Bloc or adroddiad i orffen.

1
sut-i-blocio-neu-adrodd-defnyddiwr-pinterest-1
2
sut-i-blocio-neu-adrodd-defnyddiwr-pinterest-2
8

Dileu neu ddadactifadu eich cyfrif

Os ydych chi am gymryd seibiant o Pinterest, gallwch chi ddadactifadu'ch cyfrif. Gallwch ei ail-greu yn nes ymlaen. Fodd bynnag, os ydych am gael gwared yn barhaol ar yr holl Pins a gwybodaeth cyfrif, gallwch ddileu eich cyfrif.

I ddileu neu ddadactifadu eich cyfrif:

1 cam - Mynd i Gosodiadau o'ch proffil. Dewiswch Rheoli cyfrifon.

2 cam - Ar y gwaelod, dewiswch yr opsiwn cymwys (Analluogi cyfrif or Dileu eich data a'ch cyfrif). Dilynwch y cyfarwyddiadau ar ôl tapio parhau.

1
dileu-neu-dadactifadu-eich-cyfrif-1
2
dileu-neu-dadactifadu-eich-cyfrif-4