BWYDLEN

Pokemon GO

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae nodweddion diogelwch Pokémon GO ar yr ap yn cynnwys rhybuddion naid i ddefnyddwyr er mwyn annog chwarae diogel ac offeryn adrodd i riportio unrhyw broblemau gyda'r gêm neu gameplay amhriodol.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Pokémon GO - enw defnyddiwr a chyfrinair.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mewn prynu App
icon Gemau ar-lein

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i adrodd am fater

1 cam - Tapiwch y Pokéball ar y sgrin

2 cam - Cliciwch ar Gosodiadau

3 cam – Tap 'Adrodd Mater Blaenoriaeth Uchel' a dewis 'Ie'.

Gallwch nawr roi gwybod am eich problem ar y wefan hon.

1
pokemon-go-cam-1-2
2
pokemon-go-cam-4
2

Ble i gyfyngu ar brynu mewn-app ar ddyfais eich plentyn

Gallwch gyfyngu ar brynu mewn-app ar eich dyfais i atal pryniannau damweiniol neu anawdurdodedig o'r Siop.

Ewch i'n canllawiau i gyfyngu ar y nodwedd hon ar y dyfeisiau canlynol:

3

Nodyn am bolisi preifatrwydd Pokemon GO - mae rhan o bolisi'r App bellach yn nodi y gall weld gosodiadau ffôn a gwybodaeth gyffredinol am y dyfeisiau megis pa apiau eraill sy'n cael eu defnyddio ar y ddyfais.

pokemon-go-cam-5