BWYDLEN

PlayStation 3 (PS3)

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae rheolyddion rhieni PlayStation 3 (PS3) yn caniatáu ichi gyfyngu ar gemau a Blu-Rays (BD)/DVDs gyda chynnwys aeddfed, y defnydd o'r porwr rhyngrwyd a sut y gall eich plentyn sgwrsio a rhyngweithio ar y Rhwydwaith PlayStation.

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad i'r consol PlayStation 3 a chyfrif PlayStation

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Porwr
icon Sgwrsio
icon Sgoriau Gêm
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i osod cyfrinair rheolaethau rhieni

Cyn sefydlu rheolyddion rhieni PlayStation 3, mae'n syniad da gosod cyfrinair/cod pas rydych chi'n ei adnabod yn unig. Fel arall, efallai y bydd eich plentyn yn newid y rheolyddion a sefydlwyd gennych.

I osod cyfrinair:

1 cam - O'r prif ddewislen ar eich PS3, llywiwch i'r Eicon gosodiadau ac yna sgrolio i lawr i Gosodiadau Diogelwch.
2 cam - Dewiswch Newid Cyfrinair. Rhowch eich cyfrinair cyfredol, sef 0000 yn ddiofyn. Rhowch eich cyfrinair 4-digid newydd ac cadarnhau.

1
ps3-cam-1
2
ps3-cam-2
3
ps3-cam-3
2

Ble i osod lefel cynnwys ar gyfer gemau

Er mwyn cyfyngu ar y mathau o gemau y gall eich plentyn eu chwarae ar PlayStation 3, gallwch osod lefelau cynnwys.

I osod lefelau cynnwys gêm:

1 cam - Yn y Gosodiadau Diogelwch ddewislen, sgroliwch i lawr i a dewis Rheoli Rhieni. Rhowch eich PIN/cyfrinair.
2 cam - Gosodwch y lefel gyffredinol o gynnwys yr hoffech ei fod yn weithredol ar y consol. Mae lefelau is yn golygu cyfyngiadau llymach.

1
ps3-cam-4
2
ps3-cam-5
3

Beth mae lefelau rheolaeth rhieni PS3 yn ei olygu?

Wrth osod cyfyngiadau cynnwys ar gyfer gemau, DVDs a Blu-Ray, fe welwch rifau. Fodd bynnag, gall hyn fod yn ddryslyd heb esboniad am yr hyn y maent yn ei olygu.

Yn gyffredinol, po isaf yw'r lefel, y tynnach yw'r cyfyngiadau. Oherwydd bod yna wahanol systemau graddio ledled y byd fel PEGI, ESRB a GRAC i enwi ond ychydig, mae'r consol PlayStation yn defnyddio ei lefelau ei hun.

Cyfwerth ag oedran yn fras

Lefel 1 - 0 mlwydd oed
Lefel 2 - 3 mlwydd oed
Lefel 3 - 6 mlwydd oed
Lefel 4 - 10 mlwydd oed
Lefel 5 - 12 mlwydd oed
Lefel 6 – rhwng 12 a 15 oed
Lefel 7 - 15 mlwydd oed
Lefel 8 - 17 mlwydd oed
Lefel 9 - 18 mlwydd oed
Lefelau 10 ac 11 – dros 18

1
ps3-cam-6a
4

Rheolaethau Rhieni Blu-Ray a DVD

Os yw'ch plentyn neu deulu'n defnyddio'r PlayStation 3 i wylio Blu-rays (BD) neu DVDs, gallwch osod rheolaethau rhieni i gyfyngu ar ba gynnwys y mae'n ei weld.

I sefydlu rheolyddion BD a DVD:

1 cam - Yn y Gosodiadau Diogelwch ddewislen, sgroliwch i lawr i a dewis BD – Rheolaeth Rhieni. Pan ofynnir i chi, rhowch eich PIN/cyfrinair. Cyfyngu ar chwarae disg Blu-Ray yn ôl oedran ar gefnogi Disgiau Blu-Ray trwy ei droi ON ac dewis yr oedran. cadarnhau eich dewis.
2 cam - Dychwelyd i Gosodiadau Diogelwch a sgroliwch i lawr i a dewis BD/DVD – Cod Rhanbarth Rheolaeth Rhieni yna nodwch eich PIN/cyfrinair. Gosodwch eich rhanbarth i ganiatáu i'r system ddefnyddio graddfeydd oedran sy'n berthnasol i'ch rhanbarth. cadarnhau eich dewis.
3 cam - Dychwelyd i Gosodiadau Diogelwch. Sgroliwch i lawr i a dewiswch DVD – Rheolaeth Rhieni, yna nodwch eich PIN/cyfrinair. Gosodwch y lefel y cyfyngiad ar chwarae DVD. Mae lefelau is yn golygu cyfyngiadau llymach.

1
ps3-cam-7
2
ps3-cam-8
3
ps3-cam-9
4
ps3-cam-10
5

Sut i ddadactifadu porwr PS3

Er mwyn cyfyngu ar ba fath o gynnwys y gall eich plentyn ei gyrchu neu sut mae'n defnyddio ei PlayStation 3, gallwch ddadactifadu porwr y system.

I ddadactifadu'r porwr:

1 cam - Yn y Gosodiadau Diogelwch ddewislen, sgroliwch i lawr i a dewis Rheolaeth Cychwyn Porwr Rhyngrwyd. Rhowch eich PIN/cyfrinair.
2 cam - Trowch y porwr OFF.

1
ps3-cam-11
2
ps3-cam-12