Rheolaethau Rhieni Nintendo 3DS - Materion Rhyngrwyd

Nintendo 3DS

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Trwy ddefnyddio PIN Rheolaethau Rhieni gallwch deilwra / cyfyngu Pori Rhyngrwyd, Gwasanaethau Siopa Nintendo 3DS, Arddangos delweddau 3D, Rhannu Delweddau / Sain / Fideo, Rhyngweithio Ar-lein, StreetPass, Cofrestru Ffrindiau, a DS Download Play.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Nintendo (cyfeiriad e-bost / Cyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Porwr
icon Sgwrsio
icon Sgoriau Gêm
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Prynu

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Agorwch y meddalwedd Gosodiadau System o'r Ddewislen HOME.

nintendo3ds_stepsscreens_step1
2

Dewiswch Reolaethau Rhieni a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

nintendo3ds_stepsscreens_step2
3

Dewiswch god PIN i sicrhau na all eich plentyn newid y gosodiadau o'ch dewis. Gofynnir i chi nodi'r PIN ddwywaith i gadarnhau.

nintendo3ds_stepsscreens_step3
4

Dewiswch gwestiwn ac ateb cyfrinachol rhag ofn i chi anghofio'ch PIN. Gellir defnyddio hwn i adfer mynediad i Reolaethau Rhieni os byddwch chi'n anghofio'ch PIN

nintendo3ds_stepsscreens_step4
5

Cofrestrwch gyfeiriad e-bost nad oes gan eich plentyn fynediad iddo. Os anghofiwch eich PIN a'r ateb i'ch cwestiwn cyfrinachol, gallwch ofyn am anfon allwedd meistr i'ch cyfeiriad e-bost cofrestredig.

nintendo3ds_stepsscreens_step5
6

Dewiswch “Gosodiadau Rheolaethau Rhieni” ar ôl i chi gwblhau'r set PIN.

nintendo3ds_stepsscreens_step6
7

Yn ddiofyn, mae'r holl opsiynau Rheoli Rhieni wedi'u galluogi. Gallwch chi ffurfweddu'r gosodiadau yn ôl eich anghenion yn unigol trwy ddewis y pynciau ar wahân.

nintendo3ds_stepsscreens_step7
8

Unwaith y byddwch chi'n fodlon â'ch gosodiadau, tapiwch y botwm "Wedi'i wneud" i gadarnhau. Fe'ch cymerir yn ôl i sgrin flaen Rheolaethau Rhieni.

Sgroliwch i Fyny