BWYDLEN

Rheolaethau Rhieni My5

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gellir ffrydio cynnwys Channel 5 trwy'r platfform My5 ar ystod o ddyfeisiau. Trwy'r platfform gallwch sefydlu PIN i rwystro mynediad at gynnwys graddfa G (arweiniad). Mae'r sgôr-G ar gyfer cynnwys y mae Channel 5 yn ei ystyried yn anaddas i blant.

Beth sydd ei angen arna i?

Enw defnyddiwr a chyfrinair cyfrif My5.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Agorwch eich app my5 a tapiwch yr eicon proffil.

my5_stepsscreens_step1
2

Os oes gennych chi gyfrif mewngofnodi.

my5_stepsscreens_step2
3

Os oes angen i chi sefydlu cyfrif, tapiwch y ddolen “Cofrestru nawr”.

my5_stepsscreens_step3
4

Ar ôl ei lofnodi dewiswch y botwm dewislen.

my5_stepsscreens_step4
5

O'r ddewislen dewiswch "my5" ac yna "Manylion y Cyfrif".

my5_stepsscreens_step5
6

O'r sgrin “Manylion Cyfrif” dewiswch y botwm PIN “Set”.

my5_stepsscreens_step6
7

Yn y naidlen “RE-dilysu” mewnbwn eich cyfrinair a dewis “Cyflwyno”.

my5_stepsscreens_step7
8

Yn y naidlen “SET A PIN” mewnbwn eich PIN o'ch dewis a dewis y botwm “Save”.

my5_stepsscreens_step8
9

Rydych bellach wedi gosod PIN y bydd angen ei nodi wrth ddewis cynnwys sydd â sgôr G.