BWYDLEN

TG ITV

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gellir ffrydio cynnwys ITV trwy blatfform Hwb ITV ar ystod o ddyfeisiau. Ar ôl i chi fewngofnodi i'r platfform gallwch sefydlu PIN i rwystro mynediad at gynnwys gradd G (arweiniad). Mae'r sgôr G ar gyfer cynnwys y mae ITV yn ei ystyried yn anaddas i blant.

Beth sydd ei angen arna i?

Enw defnyddiwr a chyfrinair cyfrif ITV Hub.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i www.itv.com a dewis “SIGN IN” o'r bar llywio ar y brig.

itvplayer_stepsscreens_step1
2

Os oes gennych Gyfrif Hwb ITV Mewngofnodwch yma

itvplayer_stepsscreens_step2
3

Os oes angen i chi greu Cyfrif HUB ITV yna cliciwch y botwm “cofrestru nawr” a mewnbynnu'ch manylion i gofrestru.

itvplayer_stepsscreens_step3
4

Ar ôl i chi gael eich llofnodi yn eich enw, bydd yn ymddangos yn y llyw uchaf gan eicon proffil.

itvplayer_stepsscreens_step4
5

Llywiwch i sioe yr ydych chi'n amau ​​y bydd ganddi sgôr G ac yna cliciwch ar yr eicon clo clap.

itvplayer_stepsscreens_step5
6

Fe'ch anogir yn awr i nodi rhif PIN 4-digid.

itvplayer_stepsscreens_step6
7

Gofynnir i chi nawr osod cwestiwn diogelwch a fydd yn cael ei ddefnyddio os byddwch chi'n anghofio'ch PIN.

itvplayer_stepsscreens_step7
8

Yn olaf, gofynnir ichi gadarnhau eich bod am droi rheolaethau rhieni ymlaen. Cliciwch y botwm “Turn on” i'w gwblhau.

itvplayer_stepsscreens_step8
9

Rydych chi bellach wedi'ch sefydlu a bydd unrhyw fideo rydych chi'n ei ddewis gyda sgôr G yn eich annog am eich rhif PIN cyn y gallwch ei weld.