BWYDLEN

rheolaethau rhieni iTunes

Canllaw gosodiadau diogelwch

Mae Rheolaethau Rhieni iTunes yn caniatáu ichi gyfyngu ar gynnwys penodol rhag ei ​​arddangos yn yr iTunes Store. Mae hyn yn cynnwys anablu podlediadau, cynnwys radio a cherddoriaeth a rennir fel nad yw'r eitemau hyn yn ymddangos ar ochr chwith ffenestr iTunes.

Logo iTunes

Beth sydd ei angen arna i?

cyfrif iTunes

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Agorwch yr app iTunes.

itunes-cam-1
2

Ar gyfer defnyddwyr Mac: O'r bar dewislen ar frig sgrin eich cyfrifiadur, dewiswch 'iTunes' ac yna dewiswch 'Preferences'.

Ar gyfer Defnyddwyr Windows: O'r bar dewislen ar frig ffenestr iTunes, dewiswch 'Edit' ac yna 'Preferences'.

itunes-cam-2
3

Unwaith yno, cliciwch y tab 'Cyfyngiadau'.

itunes-cam-3
4

Cliciwch ar 'Rheolaethau Rhieni'.

itunes-cam-4
5

Nawr gallwch chi ddewis yr eitemau rydych chi am eu hanalluogi a'u cyfyngu. Gallwch hefyd osod lefelau graddio ar gyfer ffilmiau, sioeau teledu, ac apiau gan ddefnyddio'r bwydlenni ar ochr dde'r eitemau hyn.

itunes-cam-5
6

Os ydych chi am sicrhau na all pobl eraill wneud newidiadau i'ch cyfyngiadau, cliciwch yr 'eicon clo' yng nghornel chwith isaf y ffenestr a nodi cyfrinair gweinyddwr ar gyfer eich cyfrifiadur.

Os ydych chi am wneud newidiadau i'r hyn rydych chi'n ei analluogi neu ei gyfyngu yn ddiweddarach, cliciwch yr eicon clo a nodwch eich cyfrinair pan ofynnir i chi.

itunes-cam-6
7

I osod lefel aeddfedrwydd i broffil penodol, ewch yn ôl i'r sgrin gartref a dewis yr eicon proffil ar y brig eto. Y tro hwn dewiswch 'Rheoli Proffiliau'.

itunes-cam-7
8

Cliciwch 'OK' i gadarnhau eich dewisiadau.

itunes-cam-8