BWYDLEN

Sefydlu consolau gemau y tymor Nadoligaidd hwn

Sefydlu consolau a llwyfannau gemau fideo wedi'u sefydlu'n ddiogel cyn rhoi gyda chanllawiau syml sut i wneud a chyngor arbenigol.

'Twas y noson cyn Xmas'- Gwyliwch remix rheolaeth rhieni Katherine Ryan. Ie, rydych chi'n darllen hynny'n iawn.

Rhoi consol y tymor Nadoligaidd hwn?

Oeddech chi'n gwybod eu bod i gyd yn dod â rheolaethau rhieni am ddim sy'n eich helpu chi i gyfyngu ar bethau fel yr amser y mae plant yn ei dreulio yn chwarae, gyda phwy maen nhw'n rhyngweithio a pha bryniannau ychwanegol y gallant eu gwneud?

Sut i osod rheolaethau ar gemau fideo a chonsolau

Os ydych chi'n bwriadu prynu consol gemau i'ch teulu y tymor Nadoligaidd hwn, mae'n hanfodol cymryd yr amser i osod rhai rheolyddion syml ar y ddyfais cyn ei roi o dan y goeden.

Mae gan bob consol amryw reolaethau wedi'u gosod ymlaen llaw am ddim ac mae gennym ganllawiau cam wrth gam ar sut i'w sefydlu i helpu'ch plentyn i chwarae'n ddiogel ac yn gyfrifol. Mae'n hawdd iawn i'w wneud. Dewch o hyd i restr o'n holl gonsolau gemau a chanllawiau platfform sut i ddechrau.

Mewn partneriaeth â

Canllawiau mwyaf poblogaidd

 • Playstation 5 mae rhieni'n rheoli sut i arwain
  Darllenwch funud 3
 • Mae rhieni Nintendo Switch yn rheoli sut i arwain
  Darllenwch funud 3
 • Ap gosodiadau teulu Xbox
  Darllenwch funud 3
 • Templed cytundeb teulu digidol i reoli disgwyliadau o ran defnyddio dyfeisiau
  Darllenwch funud 3
 • Deall sgôr oedran gemau
  Darllenwch funud 3

Angen cyngor ar brynu consolau newydd?

Sicrhewch gipolwg ar ba gonsolau sydd ar gael, beth sydd angen i chi ei ystyried cyn prynu consol gemau a sut i wneud y penderfyniad ar yr hyn sy'n iawn i'ch teulu.

Consol gemau i blant - prynu awgrymiadau i rieni

Cyfuno'r defnydd o reolaethau gyda sgyrsiau rheolaidd a chymryd rhan

Er y gall gosod rheolaethau rhieni a lleoliadau diogelwch greu rhwyd ​​ddiogelwch i blant chwarae ar-lein, mae'r un mor bwysig parhau i ymgysylltu â'r hyn y mae plant yn ei wneud a'u harfogi â strategaethau ymdopi i ddelio â risgiau posibl, yn ogystal â ffyrdd i greu a profiad chwarae cadarnhaol i chi a'ch plant. Dyma ychydig o adnoddau i ddilyn i fyny gyda sgwrs unwaith y byddwch wedi sefydlu eu dyfais.

 • Dechreuwyr sgwrs ddigidol - ceisiwch gefnogaeth ar sut i siarad â phlant am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein gyda 4 awgrym arbenigol gorau.
  Darllenwch funud 2
 • Pam rydyn ni'n annog sefydlu rheolaethau rhieni y tymor Nadoligaidd hwn
  Darllenwch funud 2
 • Mae mam gamer yn rhannu buddion hapchwarae ar-lein a heriau posibl
  Darllenwch funud 2


Ydy'ch plentyn yn chwarae FIFA?

Gweler sut Amser Chwarae FIFA yn gallu'ch helpu chi a'ch plentyn i ddysgu am osod terfynau ar sut rydych chi'n chwarae.

Dysgu am y materion

Cael mewnwelediad ar faterion y gallent eu hwynebu ar-lein a'r ffyrdd gorau i'w helpu i wneud dewisiadau doethach ar-lein i gadw'n ddiogel. Fe welwch hefyd gyngor wedi'i deilwra i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â SEND a'r rhai sydd â phrofiad gofal.

 • Mynnwch gyngor ar ystod o faterion ar-lein i helpu plant i ffynnu ar-lein
  Darllenwch funud 5
 • Helpwch blant i reoli eu hemosiynau pan fydd hapchwarae yn effeithio ar eu hwyliau
  Darllenwch funud 2
 • Cefnogi profiad gofal plant i gadw'n ddiogel wrth hapchwarae
  Darllenwch funud 3
 • Cefnogi plant SEND i aros yn ddiogel wrth hapchwarae
  Darllenwch funud 3

Canllawiau hapchwarae poblogaidd ar-lein


Cyngor wedi'i greu gyda chefnogaeth Games Expert Andy Robertson

Ymweld â chyngor hwb gemau 

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella