BWYDLEN

Beth i'w wneud nesaf

Gwiriwch gyda nhw yn rheolaidd

Arhoswch yn rhan

Cymerwch ran yn eu bywyd digidol, gofynnwch iddyn nhw ddangos i chi'r apiau / gemau maen nhw'n eu defnyddio

Gwybod yr arwyddion

Byddwch yn ymwybodol o'r arwyddion seiberfwlio a chadwch lygad ar eu hymddygiad

Helpwch nhw i agor

Creu amgylchedd lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel i siarad â chi neu oedolyn dibynadwy am yr hyn y gallen nhw fod yn mynd drwyddo

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan