BWYDLEN

Sefydliadau eraill a all helpu

Ffosiwch y Label

Yn cynnig cefnogaeth gymunedol ddienw ar-lein gan arbenigwyr i roi lle i bobl ifanc rannu'n ddiogel.

Childline 

Mae Childline yn cynnig cefnogaeth ar-lein a ffôn i blant: 0800 1111

Young Minds

Llinell gymorth am ddim i rieni ar gyfer cyngor arbenigol cyfrinachol - 0808 802 5544

Cymorth a chyngor pellach

Adnoddau seiberfwlio

Os yw seiberfwlio yn effeithio ar eich plentyn, mae yna lawer o leoedd i fynd i gael mwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Gweler adnoddau
Mae Tolga Yildiz o Childline yn esbonio sut y gallant helpu plant gyda chyngor cyfrinachol
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan