BWYDLEN

Paratoi i siarad

Meddyliwch pryd a ble orau i siarad â nhw - yn y car neu mewn man niwtral lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel

Byddwch yn agored ac yn galonogol i wneud iddynt deimlo eu bod yn cael cefnogaeth

Nodwch yr hyn rydych chi am ei ddweud i ganolbwyntio'ch meddwl, a gwneud y sgwrs yn berthnasol iddyn nhw

Cael ychydig o sgyrsiau bach eu maint i roi amser iddynt brosesu

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Meddyliwch yn ofalus am ganiatáu i'ch plentyn fynd ymlaen cyfryngau cymdeithasol fel yr oedran lleiaf ar y mwyafrif o rwydweithiau yn 13 mlwydd oed

Seiberfwlio yn gallu digwydd 24 / 7 ac yn digwydd dro ar ôl tro ar ystod o apiau, gemau a dyfeisiau

Gall plant iau ddrysu unrhyw sylw neu farn gas fel 'bwlio' felly gall eu dealltwriaeth o fwlio fod yn wahanol i ddealltwriaeth oedolion

Mae bwlio yn ymddygiad dysgedig - felly mae'n bwysig gosod esiampl dda ac atgyfnerthu bod yn dinesydd digidol da

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan