Paratoi i siarad

Meddyliwch pryd a ble orau i siarad â nhw - yn y car neu mewn man niwtral lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel

Nodwch yr hyn rydych chi am ei ddweud i ganolbwyntio'ch meddwl, a gwneud y sgwrs yn berthnasol iddyn nhw

Byddwch yn agored ac yn galonogol i wneud iddynt deimlo eu bod yn cael cefnogaeth

Cael ychydig o sgyrsiau bach eu maint i roi amser iddynt brosesu

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Cael perthynas onest â'ch plentyn yw'r cam cyntaf wrth allu mynd i'r afael â seiberfwlio

Siaradwch â nhw am eu bywydau digidol, yn union fel y byddech chi eu bywydau all-lein

Ni fydd mwyafrif helaeth o bobl ifanc sydd wedi profi bwlio byth yn dweud wrth unrhyw un nac yn rhoi gwybod amdano oherwydd ofn na fydd yn cael ei gymryd o ddifrif

Ymchwil Ffosio'r Label wedi canfod bod y rhai sydd wedi profi bwlio eu hunain hefyd ddwywaith yn fwy tebygol o fynd ymlaen a bwlio eraill

Mae bwlio yn ymddygiad dysgedig - felly mae'n bwysig gosod esiampl dda ac atgyfnerthu bod yn ddinesydd digidol da yn rheolaidd

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan

Sgroliwch i Fyny