BWYDLEN
eiconau

Siarad â 11 - plant 13 oed

Dewiswch awgrymiadau
plentyn

Paratoi i siarad

Meddyliwch pryd a ble orau i siarad â nhw - yn y car neu mewn man niwtral lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel

Nodwch yr hyn rydych chi am ei ddweud i ganolbwyntio'ch meddwl, a gwneud y sgwrs yn berthnasol iddyn nhw

Byddwch yn agored ac yn galonogol i wneud iddynt deimlo eu bod yn cael cefnogaeth

Cael ychydig o sgyrsiau bach eu maint i roi amser iddynt brosesu

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Yn nodweddiadol bydd plant 11 - 13 oed:

Cael mynediad at ffôn clyfar neu lechen

Mae 60% o blant 8-11 oed a 97% o blant 12-15 oed yn berchen ar ffonau symudol (Ofcom)

Defnyddiwch y rhyngrwyd i chwarae gemau

Mae 69% o blant 8-11 oed a 76% o blant 12-15 oed yn chwarae gemau ar-lein (Ofcom)

Gwneud gwaith cartref ar-lein

Mae 77% o blant 12-17 oed yn dweud bod bod ar-lein yn helpu gyda’r ysgol a gwaith cartref (Ofcom)

Gwyliwch fideos ar-lein a chymdeithasu gyda ffrindiau

mae 95% o blant 8-11 oed a 98% o blant 12-15 oed yn defnyddio llwyfannau rhannu fideos; Mae 64% o blant 8-11 oed a 91% o blant 12-15 oed yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol (Ofcom)

Bu twf cyflym yn nifer y bobl ifanc 11-13 sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol - yn aml gyda chyfrifon ar rwydweithiau cymdeithasol lluosog

Mae plant mor ifanc â 11 yn postio 26 gwaith y dydd ar gyfartaledd, yn denu dilynwyr 100 i bob un o'u proffiliau

Mae gan 60% o blant 8-11 oed eu proffil cyfryngau cymdeithasol eich hun er bod angen isafswm oedran o 13 ar y rhan fwyaf o lwyfannau

Mae bwlio yn ymddygiad a ddysgwyd, felly mae'n bwysig gosod esiampl dda ac atgyfnerthu bod yn a dinesydd digidol da

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan