Plant bregus

Efallai y bydd angen cefnogaeth arbenigol ar gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein. Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant agored i niwed i lywio'r risgiau ar-lein y gallent eu hwynebu a threfniadaeth a all roi cefnogaeth bellach.

ymchwil
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Mae'r adroddiad yn archwilio sut y gall gwendidau plant all-lein ein helpu i nodi risgiau ar-lein.
ymchwil
Mae adroddiad 2019 newydd y Comisiynydd Plant yn datgelu cyfraddau bregusrwydd plentyndod
Mae adroddiad newydd yn datgelu bod amcangyfrif o 2.3 miliwn o blant yn byw gyda risg oherwydd cefndir teuluol bregus.
Sgroliwch i Fyny