BWYDLEN

Plant bregus

Efallai y bydd angen cefnogaeth arbenigol ar gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein. Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant agored i niwed i lywio'r risgiau ar-lein y gallent eu hwynebu a threfniadaeth a all roi cefnogaeth bellach.

Polisi ac arweiniad
Ymateb Internet Matters i'r Mesur Diogelwch Ar-lein drafft
Gweler ein hymateb i'r Mesur Diogelwch Ar-lein, sy'n nodi cynlluniau'r llywodraeth ar gyfer cyfundrefn reoleiddio newydd sy'n mynd i'r afael â ...
Polisi ac arweiniad
Cylch Gorchwyl Grŵp Defnyddwyr Bregus UKCIS
Polisi ac arweiniad
Templed archwilio adnoddau bregus
Defnyddwyr Bregus Gweithgor UKCIS - Cefndir Archwilio Adnoddau Presennol. Dyluniwyd y ddogfen hon i gyrraedd y galon ...
Polisi ac arweiniad
Ymateb Internet Matters i'r Papur Gwyn Niwed Ar-lein
Gweler ein hymateb i ymgynghoriad Papur Gwyn Niwed Ar-lein Llywodraeth y DU sy'n nodi cynlluniau'r llywodraeth ar gyfer ...