Plant bregus

Efallai y bydd angen cefnogaeth arbenigol ar gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein. Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant agored i niwed i lywio'r risgiau ar-lein y gallent eu hwynebu a threfniadaeth a all roi cefnogaeth bellach.

Polisi ac arweiniad
Cylch Gorchwyl Grŵp Defnyddwyr Bregus UKCIS
Polisi ac arweiniad
Templed archwilio adnoddau bregus
Polisi ac arweiniad
Ymateb Internet Matters i'r Papur Gwyn Niwed Ar-lein
Gweler ein hymateb i ymgynghoriad Papur Gwyn Niwed Ar-lein Llywodraeth y DU sy'n nodi cynlluniau'r llywodraeth ar gyfer ...
Sgroliwch i Fyny