Plant bregus

Efallai y bydd angen cefnogaeth arbenigol ar gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein. Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant agored i niwed i lywio'r risgiau ar-lein y gallent eu hwynebu a threfniadaeth a all roi cefnogaeth bellach.

Canllawiau
Dechreuwyr sgwrs - Canllaw ymarferol ar gyfer plant sy'n agored i niwed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant sy'n agored i niwed i gael profiad ar-lein mwy diogel ac adeiladu ...
Canllawiau
Infograffig Plant Bregus
Gweler mewnwelediadau gan ein hadroddiad diweddaraf plant agored i niwed yn y byd digidol sy'n datgelu mewnwelediad i'r risgiau ar-lein y maen nhw'n ...
Canllawiau
Caru Bywyd: Plant ag anableddau dysgu
Wedi'i greu gan NSPCC mae'r Love Life yn darparu ffilmiau ac adnoddau ategol gyda'r nod o helpu pobl ifanc (11 i 25) ...
Sgroliwch i Fyny