Cymdeithasu ar-lein yn ddiogel

Dewch o hyd i awgrymiadau ac offer i helpu'ch plentyn i aros mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yn ddiogel a rhannu'n gyfrifol ar-lein.

Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
Awgrymiadau i reoli rhith-chwarae eich plant
Defnyddiwch ein canllaw i helpu plant i gymdeithasu ar-lein yn ddiogel tra bod ysgolion ar gau.
Canllawiau
Llywio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel
Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram, a WhatsApp.
Canllawiau
Syniadau Da Cyfryngau Cymdeithasol
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych i bobl ifanc gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a dangos eu creadigrwydd. Fel ...
Canllawiau
Canllaw rhieni cyfryngau cymdeithasol
Cyngor i rieni ar sgyrsiau i'w cael cyn i blant fynd yn gymdeithasol
Canllawiau
Canllaw cyfryngau cymdeithasol WhatsApp
Gyda dros 1.5 biliwn o ddefnyddwyr, mae WhatsApp wedi dod yn un o'r apiau negeseuon a ddefnyddir fwyaf. Darganfyddwch pa nodwedd rydych chi ...
Canllawiau
Hwb cyngor cyfryngau cymdeithasol
Rydyn ni wedi creu canolbwynt o gyngor i'ch helpu chi i annog eich plentyn yn ei arddegau i adeiladu'r offer i wneud yn gymdeithasol ...
Canllawiau
ESET - Rhianta Modern
Mae ESET wedi creu rheolau diogelwch modern i gefnogi rhieni ynghylch diogelwch ar-lein i blant.
Canllawiau
ThinkUKnow: Pecynnau gweithgaredd cartref
Mae ThinkUKnow wedi creu tudalen gydag adnoddau i gefnogi rhieni yn ystod COVID-19 a chau ysgolion.
Canllawiau
Gofalwyr maeth: codi ymwybyddiaeth
Cyflwyniad a thaflenni ffeithiau y gellir eu lawrlwytho wedi'u cynllunio i godi ymwybyddiaeth gofalwyr maeth am risgiau ar-lein a chefnogaeth i bobl sy'n derbyn gofal ...
Canllawiau
Cadw plant mewn gofal yn ddiogel ar-lein
Mae'r rhan fwyaf o blant mewn gofal yn defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel ond mae yna ffactorau risg a all eu gwneud yn fwy agored i niwed ar-lein. ...
Canllawiau
Defnyddio sosbenni lleoliad i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Os ydych chi'n ofalwr maeth neu'n weithiwr cymdeithasol gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ystyried diogelwch ar-lein cyn, yn ystod ac ar ôl unrhyw leoliad.
Canllawiau
Rheoli awgrymiadau gweithgaredd cymdeithasol plant
Mae'n bwysig cadw'r sgwrs i fynd a chymryd diddordeb yn yr hyn y mae eich plentyn yn ei wneud ar-lein. Dyma'ch ...
Canllawiau
Awgrymiadau proffil Cyfryngau Cymdeithasol
Mynnwch awgrymiadau i helpu'ch plentyn i greu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol da ar-lein a fydd yn eu helpu i adeiladu da ...
Sgroliwch i Fyny