Cymdeithasu ar-lein yn ddiogel

Dewch o hyd i awgrymiadau ac offer i helpu'ch plentyn i aros mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yn ddiogel a rhannu'n gyfrifol ar-lein.

Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
Awgrymiadau i reoli rhith-chwarae eich plant
Defnyddiwch ein canllaw i helpu plant i gymdeithasu ar-lein yn ddiogel tra bod ysgolion ar gau.
Canllawiau
Llywio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel
Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram, a WhatsApp.
Canllawiau
Syniadau Da Cyfryngau Cymdeithasol
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych i bobl ifanc gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a dangos eu creadigrwydd. Fel ...
Canllawiau
Canllaw rhieni cyfryngau cymdeithasol
Cyngor i rieni ar sgyrsiau i'w cael cyn i blant fynd yn gymdeithasol
Canllawiau
Canllaw cyfryngau cymdeithasol WhatsApp
Gyda dros 1.5 biliwn o ddefnyddwyr, mae WhatsApp wedi dod yn un o'r apiau negeseuon a ddefnyddir fwyaf. Darganfyddwch pa nodwedd rydych chi ...
Canllawiau
Hwb cyngor cyfryngau cymdeithasol
Rydyn ni wedi creu canolbwynt o gyngor i'ch helpu chi i annog eich plentyn yn ei arddegau i adeiladu'r offer i wneud yn gymdeithasol ...
Canllawiau
Rheoli awgrymiadau gweithgaredd cymdeithasol plant
Mae'n bwysig cadw'r sgwrs i fynd a chymryd diddordeb yn yr hyn y mae eich plentyn yn ei wneud ar-lein. Dyma'ch ...
Canllawiau
Awgrymiadau proffil Cyfryngau Cymdeithasol
Mynnwch awgrymiadau i helpu'ch plentyn i greu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol da ar-lein a fydd yn eu helpu i adeiladu da ...
Canllawiau
Rhoi gwybod am bryderon ynghylch cymdeithasol
Helpwch blant i weithredu os dônt ar draws cynnwys a allai ddangos bod ffrind neu gariad mewn perygl ...
Canllawiau
Porth rhiant Instagram
Mae porth rhieni Instagram yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i rieni i'r ap rhannu lluniau a fideo ac yn cynnig cefnogaeth i rieni ar ...
Sgroliwch i Fyny