Adnoddau secstio

Gwelwch ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am fater secstio a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw caniatâd ar-lein a sut alla i drafod hyn gyda fy mhlentyn?
Gofyn caniatâd cyn rhannu delwedd neu fod yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei olygu wrth dderbyn rhai telerau ac amodau yw ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut i annog pobl ifanc i wneud dewisiadau diogel am berthnasoedd
Yn dilyn adroddiad yn datgelu bod plant 700 wedi cael eu gwahardd o'r ysgol am gamymddwyn rhywiol, mae ein harbenigwyr yn rhoi eu cyngor ...

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Pobl ifanc yn eu harddegau a dyddio ar-lein - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Dyma ddeg awgrym i rieni helpu i arfogi pobl ifanc â'r offer sydd eu hangen arnyn nhw i wneud dewisiadau mwy diogel ynglŷn â ...
Sgroliwch i Fyny