Adnoddau secstio

Gwelwch ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am fater secstio a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Beth yw Omegle? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Yn ein plith mae gêm aml-chwaraewr â sgôr PEGI 7 sydd wedi dod yn boblogaidd iawn gyda phlant cyn-arddegau yn y DU. Cael ...
Erthyglau
Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am noethlymunau a secstio
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw caniatâd ar-lein a sut alla i drafod hyn gyda fy mhlentyn?
Gofyn caniatâd cyn rhannu delwedd neu fod yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei olygu wrth dderbyn rhai telerau ac amodau yw ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut i annog pobl ifanc i wneud dewisiadau diogel am berthnasoedd
Yn dilyn adroddiad yn datgelu bod plant 700 wedi cael eu gwahardd o'r ysgol am gamymddwyn rhywiol, mae ein harbenigwyr yn rhoi eu cyngor ...

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Mae adroddiad secstio Cybersurvey newydd yn tynnu sylw at berthnasoedd digidol i bobl ifanc heddiw
Dywedodd bron i un rhan o bump o blant ysgol, sydd wedi anfon sexts eu bod dan bwysau neu i flacmelio i wneud hynny, mae'r newydd ...
Sgroliwch i Fyny