BWYDLEN

Adnoddau hunan-niweidio

Gwelwch ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am fater hunan-niweidio a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Cefnogi delwedd corff plant yn y byd ar-lein
Roedd dydd Llun yn nodi dechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta (28 Chwefror - 6 Mawrth 2022). Er mai lleiafrif bach yn unig...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i annog fy mhlentyn i riportio rhywbeth os ydyn nhw'n credu bod ffrind yn hunan-niweidio?
Holi ac Ateb Arbenigol
Hunan-niwed digidol - a yw'n gri am help?
Holi ac Ateb Arbenigol
Pam mae plant yn annog eraill i'w 'rhostio' ar-lein?

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Mae'r mamau Lisa Kenevan a Hollie Dance yn rhannu awgrymiadau i amddiffyn plant rhag heriau niweidiol ar-lein
Collodd y mamau Lisa Kenevan a Hollie Dance eu meibion ​​i heriau peryglus ar-lein. Nawr, maen nhw'n helpu rhieni i adnabod y ...