Adnoddau hunan-niweidio

Gwelwch ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am fater hunan-niweidio a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i annog fy mhlentyn i riportio rhywbeth os ydyn nhw'n credu bod ffrind yn hunan-niweidio?
Os yw'ch plentyn yn poeni neu'n poeni bod ffrind yn niweidio'i hun neu'n ystyried cymryd ei fywyd ei hun, mae'n ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Hunan-niwed digidol - a yw'n gri am help?
Wrth i ddefnydd plant o'r byd ar-lein dyfu, mae materion iechyd meddwl cynyddol fel hunan-niweidio ar ffurf wahanol ar-lein. ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Pam mae plant yn annog eraill i'w 'rhostio' ar-lein?
Er bod hunan-niweidio yn cael ei ystyried yn gam-drin corfforol, nawr, mae mwy o bobl ifanc yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i annog eraill i gam-drin ...

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu effaith seicolegol bwlio a gafodd ar ei merch
Mae stori'r fam hon yn atgyfnerthu'r angen i siarad a chwarae rhan weithredol ym mywyd digidol plentyn.
Sgroliwch i Fyny