BWYDLEN

Adnoddau amser sgrin

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am faterion amser sgrin a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Ymchwil
Internet Matters yn lansio 'Lles Plant mewn Byd Digidol: Adroddiad Mynegai 2022'
Rydym wedi lansio Lles Plant mewn Byd Digidol: Adroddiad Mynegai 2022, sef penllanw prosiect blwyddyn o hyd, a ddatblygwyd gyda'r ...
Ymchwil
Mae'r adroddiad amser sgrin yn datgelu pryderon rhieni bod gormod o sgrin yn achosi anweithgarwch plant
Gwnaethom ymchwil gyda rhieni i ddarganfod eu pryderon mwyaf ynghylch amser sgrin.
Ymchwil
Plant a rhieni: adroddiad defnydd o’r cyfryngau ac agweddau 2022
Mae’r adroddiad hwn gan Ofcom yn edrych ar y defnydd o’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth ymhlith plant a phobl ifanc 3-17 oed i wella...
Ymchwil
Lles Plant mewn Byd Digidol - Adroddiad Mynegai 2022
Mae'r adroddiad yn benllanw prosiect blwyddyn o hyd a ddatblygwyd gyda Phrifysgol Caerlŷr a Revealing Reality ar y ...
Ymchwil
Mae adroddiad newydd Ofcom yn datgelu pam mae plant yn treulio mwy o amser ar-lein
Mae ymchwil Ofcom yn dangos bod YouTube yn parhau i fod yn brif gyrchfan ar-lein i blant.
Ymchwil
Mae canllawiau amser sgrin newydd yn cynghori rhieni i ystyried peidio â defnyddio ffonau amser cinio ac amser gwely
Mae canllawiau amser sgrin y llywodraeth yn annog plant i beidio â defnyddio ffonau amser gwely.
Ymchwil
6 allan o rieni 10 dan sylw bydd plant yn treulio gwyliau wedi'u gludo i ddyfeisiau
Ymchwil
Mae defnyddio'r rhyngrwyd wedi goddiweddyd teledu fel prif ddifyrrwch plant yn ôl adroddiad diweddaraf Ofcom
Yn dilyn rhyddhau adroddiad diweddaraf Ofcom Plant a Rhieni: Defnydd Cyfryngau ac Agweddau 2016, rydym wedi crynhoi'r allwedd ...