BWYDLEN

Adnoddau amser sgrin

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am faterion amser sgrin a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw effeithiau sgrinio deuol?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut i annog plant i ddysgu sgiliau gwahanol ar-lein
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut gallai technoleg effeithio ar deimladau o unigrwydd mewn pobl ifanc?
Holi ac Ateb Arbenigol
A yw dylanwadwyr yn cael effaith ar ymddygiad plentyn?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i gael Nadolig digidol mwy diogel?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli amser sgrin?
Holi ac Ateb Arbenigol
Cyngor arbenigol ar amser sgrin, hunluniau haf a mwy
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i gael egwyl ysgol ddiogel ar-lein?