BWYDLEN

Adnoddau amser sgrin

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am faterion amser sgrin a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Sut i ddewis apiau i blant yn ystod gwyliau'r ysgol
Canllawiau ar ddewis apiau a gemau newydd i blant i gefnogi lles, diddordebau ac amser sgrin cytbwys.
Erthyglau
Beth yw ap ZEPETO? — Beth sydd angen i rieni ei wybod
Trwy ddefnyddio avatars, mae ap ZEPETO yn caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu â ffrindiau ac eraill ledled y byd, ond ...
Erthyglau
Internet Matters yn lansio 'Lles Plant mewn Byd Digidol: Adroddiad Mynegai 2022'
Rydym wedi lansio Lles Plant mewn Byd Digidol: Adroddiad Mynegai 2022, sef penllanw prosiect blwyddyn o hyd, a ddatblygwyd gyda'r ...
Erthyglau
Gofynnwch i Mr Burton - Atebwyd eich cwestiynau diogelwch ar-lein!
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Diogelwch Digidol Cynhwysol - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd
Ynghyd â SWGfL, rydym wedi lansio canolbwynt ar-lein i helpu i gadw mwy na 2 filiwn o blant a phobl ifanc ...
Erthyglau
Ymateb Materion Rhyngrwyd i AVMSD
Bydd y Cod hwn yn darparu arweiniad ar y safonau preifatrwydd y bydd yr ICO yn disgwyl i sefydliadau eu mabwysiadu.
Erthyglau
Ap Google Family Link – Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Gall Google Family Link fod yn offeryn gwych i helpu plant i lywio diogelwch y byd digidol.
Erthyglau
Lansio Ap Own It y BBC
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
Erthyglau
Lansiwyd ymgyrch amser sgrin i helpu plant i ddatblygu diet digidol iach
Rydym wedi lansio ymgyrch deledu newydd i helpu rhieni i ddod o hyd i'r cydbwysedd amser sgrin cywir i'w plant fel 70% ...
Erthyglau
Cystadleuaeth amser sgrin - Amser i Bobi
Gellir defnyddio amser sgrin i hybu dysgu, datblygu diddordebau personol a sgiliau bywyd a dilyn rysáit ddigidol a ...
Erthyglau
Mae rheoli amser sgrin - gan ddechrau gyda sgwrs agored gyda phlant yn allweddol
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
Erthyglau
Mae app Bydi Band Eang Sky Newydd yn helpu i oedi'r rhyngrwyd am amser teulu o ansawdd
Er mwyn helpu teuluoedd i reoli defnydd o'r rhyngrwyd ac amser sgrin, mae Sky wedi lansio ei ap Bydi Band Byd-eang fel rhan o'i ...
Erthyglau
Mae ein hymgyrch yn tynnu sylw at bwysau ar-lein y mae plant yn eu hwynebu wrth iddynt fynd yn ôl i'r ysgol
Mynd i’r afael â phinsiad ar gyfer diogelwch ar-lein - wrth i blant 11 wynebu “storm berffaith” o bwysau digidol.