Adnoddau amser sgrin

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am faterion amser sgrin a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Apiau ac Offer a Argymhellir

Apiau ac Offer
Ap y Goedwig
Os ydych chi'n poeni faint o amser mae'ch un bach yn ei dreulio ar eu teclyn, mae Rik Henderson o Pocket-lint, yn cynnig ...

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Lansiwyd ymgyrch amser sgrin i helpu plant i ddatblygu diet digidol iach
Rydym wedi lansio ymgyrch deledu newydd i helpu rhieni i ddod o hyd i'r cydbwysedd amser sgrin cywir i'w plant fel 70% ...
Erthyglau
Mae rheoli amser sgrin - gan ddechrau gyda sgwrs agored gyda phlant yn allweddol
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
Erthyglau
Mae app Bydi Band Eang Sky Newydd yn helpu i oedi'r rhyngrwyd am amser teulu o ansawdd
Er mwyn helpu teuluoedd i reoli defnydd o'r rhyngrwyd ac amser sgrin, mae Sky wedi lansio ei ap Bydi Band Byd-eang fel rhan o'i ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei amser sgrin orau?
Wrth i ddyfeisiau ddod yn rhan fwy o fywydau teuluoedd ac nid oes unrhyw arwydd bod hyn yn mynd i ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth alla i ei wneud i sicrhau diogelwch fy mhlentyn dros wyliau'r haf?
cyfryngau cymdeithasol, hunluniau, Hapchwarae ar-lein, Pokémon Go, amser sgrinio, apiau, apiau hapchwarae, troliau ar-lein

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Awgrymiadau gorau i reoli amser sgrin plant
Mewn ymgais i helpu rhieni a phlant i gael y gorau o'r amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein, rydyn ni wedi dyfeisio pump ...

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Rheoli amser sgrin gyda phlant o wahanol oedrannau - mae mam yn rhannu ei phrofiad
Mae Jess mam i ddau yn rhannu ei heriau a'i chynghorion amser sgrin wrth geisio gweithredu ffiniau amser sgrin gyda phlant ...
Straeon rhieni
Mae mam yn rhannu rheolau sylfaenol ar reoli amser sgrin gyda phobl ifanc
Mae cefnogi mam tween a Sarah yn ei harddegau o 3 yn rhannu ei hagwedd hamddenol tuag at amser sgrin a rhai rheolau sylfaenol ...

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Mae'r adroddiad amser sgrin yn datgelu pryderon rhieni bod gormod o sgrin yn achosi anweithgarwch plant
Gwnaethom ymchwil gyda rhieni i ddarganfod eu pryderon mwyaf ynghylch amser sgrin.
Sgroliwch i Fyny