Adnoddau amser sgrin - Internet Matters

Adnoddau amser sgrin

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am faterion amser sgrin a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Apiau a Llwyfannau a Argymhellir

Apiau a Llwyfannau
Ap y Goedwig
Os ydych chi'n poeni faint o amser mae'ch un bach yn ei dreulio ar eu teclyn, mae Rik Henderson o Pocket-lint, yn cynnig ...

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Gofynnwch i Mr Burton - Atebwyd eich cwestiynau diogelwch ar-lein!
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Diogelwch Digidol Cynhwysol - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd
Ynghyd â SWGfL, rydym wedi lansio canolbwynt ar-lein i helpu i gadw mwy na 2 filiwn o blant a phobl ifanc ...
Erthyglau
Ymateb Materion Rhyngrwyd i AVMSD
Bydd y Cod hwn yn darparu arweiniad ar y safonau preifatrwydd y bydd yr ICO yn disgwyl i sefydliadau eu mabwysiadu.

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
A yw dylanwadwyr yn cael effaith ar ymddygiad plentyn?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei amser sgrin orau?
Wrth i ddyfeisiau ddod yn rhan fwy o fywydau teuluoedd ac nid oes unrhyw arwydd bod hyn yn mynd i ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth alla i ei wneud i sicrhau diogelwch fy mhlentyn dros wyliau'r haf?
cyfryngau cymdeithasol, hunluniau, Hapchwarae ar-lein, Pokémon Go, amser sgrinio, apiau, apiau hapchwarae, troliau ar-lein

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Rheoli amser sgrin gyda phlant o wahanol oedrannau - mae mam yn rhannu ei phrofiad
Mae Jess mam i ddau yn rhannu ei heriau a'i chynghorion amser sgrin wrth geisio gweithredu ffiniau amser sgrin gyda phlant ...
Straeon rhieni
Mae mam yn rhannu rheolau sylfaenol ar reoli amser sgrin gyda phobl ifanc
Mae cefnogi mam tween a Sarah yn ei harddegau o 3 yn rhannu ei hagwedd hamddenol tuag at amser sgrin a rhai rheolau sylfaenol ...

Rheolaethau rhieni a argymhellir

Rheolaethau rhieni
Gosodiadau preifatrwydd a diogelwch TikTok
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar ap cyfryngau cymdeithasol TikTok gyda'n canllaw cam-wrth-gam sut i arwain.
Rheolaethau rhieni
Gosodiadau preifatrwydd a diogelwch partïon tŷ
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar ap cyfryngau cymdeithasol Houseparty gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.

Ymchwil a Argymhellir

Ymchwil
Mae'r adroddiad amser sgrin yn datgelu pryderon rhieni bod gormod o sgrin yn achosi anweithgarwch plant
Gwnaethom ymchwil gyda rhieni i ddarganfod eu pryderon mwyaf ynghylch amser sgrin.
Sgroliwch i Fyny