BWYDLEN

Adnoddau ymbincio ar-lein

Helpwch blant o bob oed i fynd i'r afael â mater ymbincio ar-lein i sicrhau bod ganddyn nhw'r offer i ddelio ag ef os ydyn nhw'n dod ar eu traws. Gweler ystod o adnoddau, canllawiau ac erthyglau i gael cefnogaeth.

Ymweld â hyb cyngor

fideo
Stori garu Kayleigh
Ffilm bum munud arobryn gan Heddlu Swydd Gaerlŷr sy'n adrodd stori wir merch ifanc a gafodd ei baratoi ar-lein ...