Adnoddau ymbincio ar-lein

Helpwch blant o bob oed i fynd i'r afael â mater ymbincio ar-lein i sicrhau bod ganddyn nhw'r offer i ddelio ag ef os ydyn nhw'n dod ar eu traws. Gweler ystod o adnoddau, canllawiau ac erthyglau i gael cefnogaeth.

Ymweld â hyb cyngor

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Mae Facebook yn ymuno â'r glymblaid i frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Mae NCA yn rhagweld cynnydd mewn cam-drin rhywiol ar-lein oherwydd pandemig coronafirws
Mae Angela Ellis o Good Things Foundation yn rhannu cyngor ar sut y gall gwefan Make It Click helpu teuluoedd i ddatblygu'n feirniadol ...

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd: Peidiwch byth ag Ymddiried yn Estron
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Gwastrodi Ar-lein ac wedi'i theilwra ar gyfer plant rhwng 8 - 11. Defnyddiwch y ...
Canllawiau
Canllaw ymbincio ar-lein
Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu cysylltiad emosiynol â phlentyn er mwyn ennill ymddiriedaeth at ddibenion rhywiol. ...
Canllawiau
Sut i gefnogi plentyn sydd wedi'i baratoi ar-lein
Os ydych chi'n amau ​​bod eich plentyn wedi cael ei baratoi ar-lein, efallai na fyddan nhw'n dweud wrth unrhyw un oherwydd ei fod yn teimlo cywilydd neu'n euog ...
Sgroliwch i Fyny